Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thuế

Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thuế

Với yêu cầu nắm bắt tổng thể, xuyên suốt các nội dung nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý thuế cũng như triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tăng cường an toàn, an ninh hệ thống thông tin, trong các ngày từ 20/5 đến 29/5/2024, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng ứng dụng cho 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý thuế

Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung về tổng quan nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ yêu cầu quản lý của cơ quan thuế đáp ứng sửa đổi, bổ sung chính sách và nghiệp vụ thuế trong năm 2023 và đầu năm 2024. Đồng thời, hội nghị sẽ hướng dẫn công chức thuế sử dụng, khai thác dữ liệu trên các ứng dụng CNTT theo 6 nhóm chủ đề nghiệp vụ, cụ thể:

Kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn

– Hội nghị thứ nhất cho các Cục Thuế khu vực phía Nam – được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận từ ngày 2022/5.

– Hội nghị thứ hai cho các Cục Thuế tại khu vực phía Bắc – được tổ chức tại tỉnh Lào Cai từ ngày 2729/5.

Thứ nhất, giới thiện quy trình hoàn thuế trên ứng dụng và áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế;

Thứ hai, xác định tiền chậm nộp, thông báo đôn đốc nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo phương thức điện tử;

Thứ ba, kết nối, rà soát, chuẩn hoá dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Thứ tư, tích hợp ứng dụng eTax Mobile với ứng dụng VNeID và các chức năng hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

Thứ năm, thu thập, khai thác dữ liệu thương mại điện tử;

Thứ sáu, hướng dẫn khai thác sử dụng Bản đồ số Hộ cá nhân kinh doanh và bản đồ số mỏ khoáng sản,…

Đồng thời, hội nghị sẽ trang bị cho công chức thuế những kiến thức về an toàn, an ninh hệ thống thông tin như: hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn an ninh thông tin; rà soát, đánh giá mức độ an toàn bảo mật đối với các công cụ do Cục Thuế tự xây dựng và triển khai; thiết lập các chính sách an toàn bảo mật trên máy tính của công chức thuế (cài đặt phần mềm phòng chống virus, cập nhật bản vá điểm yếu, gỡ bỏ các tải khoản không sử dụng, các kết nối ra ngoài Internet).

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến nội dung về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong năm 2024.

Ứng dụng đồng bộ CNTT trong quản lý thuế giúp phục vụ NNT tốt hơn

Có thể nhận thấy nền kinh tế số mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nguồn thu. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, sự chuyển đổi kinh doanh của các doanh nghiệp sang nền tảng số thì một trong những thách thức lớn nhất là làm sao để quản lý thuế tốt trên các giao dịch số, các hoạt động chuyển đổi số.

Chính vì vậy, bên cạnh hệ thống ứng dụng CNTT do Tổng cục Thuế xây dựng, cài đặt tập trung tại Tổng cục Thuế và được lựa chọn triển khai mở rộng cho các Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc khai thác, sử dụng các công cụ, ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm trong công tác quản lý thuế phù hợp với đặc thù tại địa phương.

Hiện nay, việc ứng dụng CNTT đã được áp dụng 100% ở các khâu của quản lý thuế. Nhờ đó, các thủ tục về thuế của NNT được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý kịp thời. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong chuyển đổi số của ngành Thuế đã nhận được những phản hồi tích cực của NNT. Những nỗ lực và kết quả trong triển khai ứng dụng đồng bộ CNTT trong công tác quản lý thuế hướng đến tạo thuận lợi tối đa cho NNT đã được NNT, cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành chức năng đánh giá Tổng cục Thuế luôn nằm trong số những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số.

Để có được sự thành công của chuyển đổi số ngành Thuế, các yếu tố đóng vai trò quyết định đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục Thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống thuế với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, có các bước triển khai từ xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý đến việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế. Cùng với đó là sự đồng hành của NNT trong công tác chuyển đổi số, qua đó tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành Thuế phát triển.

Với việc liên tục tổ chức các khóa tập huấn trực tiếp về ứng dụng đồng bộ CNTT trong lĩnh vực thuế trên phạm vi toàn quốc, ngành Thuế đã và đang thực hiện đúng mục tiêu “Lấy Người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” thông qua công tác nghiên cứu, đổi mới quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong quản lý thuế giúp ngành Thuế phục vụ NNT tốt hơn