Tổng cục Thuế họp báo chuyên đề về quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017

Tổng cục Thuế họp báo chuyên đề về quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017

Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế nói chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT), trong thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có nhưng cải cách trong công tác quản lý thuế TNCN, thuế TNDN để hỗ trợ NNT, giúp cho việc thực hiện chính sách pháp luật thuế của NNT được thuận lợi hơn.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính – đối với năm dương lịch là ngày 31/3. Tuy nhiên 31/3 năm nay là thứ 7 nên ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán là ngày 2/4.

Để giúp NNT hiểu rõ về các qui định liên quan đến việc quyết toán thuế và sử dụng các ứng dụng CNTT hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ NNT thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc hỗ trợ trực tiếp NNT tại trụ sở cơ quan thuế. Đồng thời, ngày 20/3/2018, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp báo chuyên đề về quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017. Tham dự họp báo có đông đảo các phóng viên báo chí trung ương và Hà Nội.

Tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục Thuế đã cung cấp các thông tin liên quan tới hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2017, đồng thời giải đáp thỏa đáng những câu hỏi, băn khoăn, vướng mắc của các phóng viên nêu ra tại cuộc họp. Đại diện Tổng cục Thuế cũng nhấn mạnh: hiện giờ đúng vào thời điểm “cao điểm” quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN trên cả nước, do đó toàn ngành thuế đang “dốc sức” để công tác quyết toán thuế được thực hiện thông suốt và nhanh chóng. Một trong những giải pháp đổi mới, cải cách là Tổng cục Thuế đã nâng cấp dịch vụ thuế điện tử (eTax) để hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi hơn, trong đó:

– Bổ sung việc cung cấp dịch vụ khai quyết toán thuế trực tuyến cho NNT là cá nhân và tổ chức không có chữ ký số

– Tích hợp và thay thế 02 hệ thống khai thuế và nộp thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc khai, nộp, hoàn thuế trên cùng một hệ thống để giảm thời gian khai thuế, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

– Ứng dụng CNTT hỗ trợ NNT là cá nhân có nhiều nguồn thu nhập có thể chọn và xác định nơi nộp thuế một cách dễ dàng, khai thuế đúng thời hạn quy định và hỗ trợ tính toán để giảm sai sót trên tờ khai. Tuy nhiên do chưa có chữ ký số nên NNT vẫn phải gửi đồng thời hồ sơ giấy đến CQT để tránh tình trạng bị cá nhân khác lợi dụng MST để quyết toán thuế trực tuyến.

Dự kiến trong năm 2018, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, xây dựng và nâng cấp ứng dụng CNTT để NNT có thể gửi hồ sơ quyết toán thuế điện tử mà không bắt buộc phải gửi hồ sơ giấy nếu đã có chữ ký số và thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử đối với TNCN từ tiền lương, tiền công./.

Đ Lan
TCT