Tổng cục Thuế sắp công bố: 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017

Tổng cục Thuế sắp công bố: 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017

5Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về xác định và công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế danh sách bảng xếp hạng chi tiết 1.000 DN đóng thuế TNDN lớn nhất Việt Nam (BXH 1000), Tổng cục Thuế đã đề xuất các tiêu chí xác định 1000 DN nộp thuế lớn nhất và đang chuẩn bị những bước cuối cùng của lễ công bố.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, những đơn vị được lựa chọn, đưa vào BXH là các DN thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động SXKD, có thu nhập. Trường hợp DN có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc thì số thuế TNDN tính cho DN bao gồm: số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và mỗi công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn, tổng công ty đều là một DN trong BXH.

Tiêu chí nộp thuế TNDN là tổng số thuế TNDN được tính cho một DN có ngày nộp thuế từ 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017. Số thuế TNDN nộp trong năm 2017 bao gồm cả số còn phải nộp của các năm trước; số phát sinh năm 2016, trong đó số thuế tạm nộp có thể lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán. Ngoài các tiêu chí xác định số nộp như trên, trường hợp DN thực hiện nộp chủ yếu cho số nợ thuế TNDN của các năm trước thì sẽ xem xét bị loại ra khỏi BXH.

Với các tiêu chí nêu trên, Tổng cục Thuế đã thực hiện tổng hợp dữ liệu khai thác trên hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành và phối hợp với các cục thuế rà soát để lập danh sách. Kết quả có 297 DN bị loại ra và một số lượng tương ứng các DN được bổ sung vào BXH 1000 năm 2017.

Theo Vụ kê khai, Tổng cục Thuế, 297 DN bị loại ra khỏi BXH 1000 năm 2017 là do DN có các hoạt động phát sinh không thường xuyên như (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn và các hoạt động khác); DN nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2016 nhưng năm 2017 không có các khoản này nên giảm thuế TNDN. Một số DN bị sáp nhập, chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức; các nhà thầu nước ngoài kết thúc hoặc chuẩn bị kết thúc hợp đồng thầu trong năm 2017. Một số đơn vị số thuế TNDN phải nộp theo kê khai năm 2017 lớn nhưng DN thực hiện nộp vào năm 2018 dẫn đến số thuế TNDN năm 2017 thấp hơn số thuế phát sinh và cũng bị loại khỏi danh sách 1000 DN nộp thuế lớn nhất. Đặc biệt do ngưỡng để lọt vào BXH 1000 năm 2017 cao hơn nên cũng có tới 60 DN bị loại so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, các DN mới được lọt vào BXH 1000 là các đơn vị đã hết thời gian được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế; hết thời kỳ chuyển lỗ và bắt đầu phải nộp thuế TNDN, các DN có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn. Các DN đặc thù như bất động sản, xây dựng có doanh thu không ổn định. Một số DN đã tăng vốn, mở rộng SXKD dẫn đến tăng doanh thu và số thuế phải nộp.

Để kịp thời tuyên dương đối với các DN duy trì xếp hạng nộp thuế TNDN lớn trong 2 năm liên tục, cơ quan thuế đã trình Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Thuế tổ chức sự kiện tuyên dương Top 100 DN nằm trong BXH 1000 cả hai năm liên tiếp và có tổng số thuế nộp 2 năm cao nhất. Theo dự kiến Lễ công bố 1000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 3/8/2018./.

Trung Kiên
Tapchithue