Tổng cục Thuế tham vấn ADB về kỹ thuật dự án tuân thủ thuế tự nguyện

Tổng cục Thuế tham vấn ADB về kỹ thuật dự án tuân thủ thuế tự nguyện

Ngày 22/08, tại cơ quan Tổng cục Thuế Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng và ông Ron Slangen, Phó giám đốc quốc gia, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đã thảo luận về dự án TA6909 (tuân thủ thuế tự nguyện) để chuẩn bị cho Hội thảo Khởi động dự án TA6909.  

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng đánh giá Dự án TA6909 hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện tình hình tuân thủ đóng thuế tự nguyện ở Việt Nam” sẽ hỗ trợ Tổng cục Thuế trong việc sử dụng kỹ thuật phân tích hành vi của người nộp thuế để đánh giá tính tuân thủ cũng như xây dựng các hoạt động, phương án nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

“Đây có thể coi là một kỹ thuật, một khái niệm khá mới mẻ trong công tác quản lý thuế tại Việt Nam, Tổng cục Thuế tin tưởng dự án này sẽ thành công và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan thuế phục vụ người nộp thuế, để từ đó dẫn tới việc cải thiện việc tuân thủ đóng thuế tự nguyện ở Việt Nam.” Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng.

Tại buổi thảo luận, ông Ron Slangen, Phó giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam đã chia sẻ về những tham vấn của Tổng cục Thuế về tổ chức hội thảo Khởi động cho dự án hỗ trợ kỹ thuật đang diễn ra nhằm tăng cường tình hình tuân thủ đóng thuế tự nguyện cùng với Tổng cục Thuế và tiến hành thảo luận kỹ thuật với Tổng cục Thuế về các cấu phần hỗ trợ kỹ thuật của ADB trong năm 2023 và 2024.

“Qua dự án hỗ trợ kỹ thuật TA6909, các chuyên gia sẽ giúp cơ quan thuế Việt Nam có những hiểu biết sâu hơn về kỹ thuật phân tích hành vi của người nộp thuế cũng như chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến trong việc áp dụng kỹ thuật này để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.” – ông Ron Slangen