Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN và một số nội dung nghiệp vụ mới, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng: Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.3; Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS) phiên bản 2.5.7; Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5; Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3; ứng dụng Hỗ trợ kê khai theo kiến trúc mới HTKK phiên bản 4.0.2 (thí điểm dành riêng cho NNT do Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Thái Bình và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý).
Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018.
Bắt đầu từ ngày 22/04/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.3, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3, iTaxViewer 1.4.5.
(Riêng NNT thuộc Cục Thuế Phú Thọ, Thái Bình và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý sẽ sử dụng phiên bản HTKK 4.0.2).

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo.

TCT