Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã quyết định trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của Bộ Tài chính Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn và một số lãnh đạo cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính Việt Nam đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác gắn bó giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào nói chung và giữa ngành Thuế hai nước Việt Nam – Lào nói riêng đã trải qua một quá trình lâu dài ngay từ những ngày đầu còn đầy khó khăn, khi hai nước mới giành được độc lập.

Kể từ ngày hai nước ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần ngày 14/01/1996 tại Viêng Chăn (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/9/1996) và đặc biệt là từ thời điểm Bộ Tài chính hai nước ký Thỏa thuận hợp tác ngày16/7/2004, Chương trình hợp tác giữa ngành Thuế hai nước cũng dần được xây dựng, phát triển và được xác định là một chương trình hợp tác dài hạn, toàn diện nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngành Thuế Lào nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nền kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế của Lào, giúp cán bộ viên chức hai ngành Thuế Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Trải qua hơn 18 năm hợp tác, cơ quan thuế hai nước đã gặt hái được những kết quả tích cực và đạt được những mục tiêu đã đề ra tại Thoả thuận hợp tác của Bộ Tài chính hai nước. Cơ bản các hoạt động hợp tác đã được triển khai một cách khá toàn diện trên tất cả các mặt bao gồm: Trao đổi các đoàn công tác, học hỏi kinh nghiệm; Xây dựng văn bản pháp lý; Đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ và cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác và học tập. Thông qua các chương trình hợp tác này, cơ quan thuế hai nước đã nâng cao đáng kể năng lực xây dựng chính sách cũng như quản lý thuế, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả; phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển giữa ngành Thuế hai nước, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả hợp tác đã đạt được.

Trên cơ sở nhu cầu của Bộ Tài chính Lào nói chung cũng như của Vụ Thuế Lào nói riêng, Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục và luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính, Vụ Thuế Lào về các nội dung hợp tác đang triển khai, đồng thời hai bên sẽ tích cực xem xét, xác định các hoạt động hỗ trợ ưu tiên trong từng năm để cùng nhau triển khai một cách hiệu quả nhất, từ đó, giúp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững