Tổng kết công tác kế toán thuế năm 2023

Tổng kết công tác kế toán thuế năm 2023

Ngày 09/01, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác kế toán thuế năm 2023, giải pháp, phương hướng nhiệm vụ công tác kế toán thuế năm 2024. Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn dự và chỉ đạo hội nghị; cùng tham dự có và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác kế toán thuế triển khai đúng quy định

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kê khai Lê Thị Duyên Hải cho biết triển khai Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 (Thông tư số 111/2021/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa áp dụng từ kỳ báo cáo kế toán thuế năm 2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức phân tích, nâng cấp hệ thống ứng dụng CNTT, đã ban hành công văn số 408/TCT-KK ngày 13/2/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố hướng dẫn triển khai các nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế đáp ứng Thông tư số 111/2021/TT-BTC.

Theo đó, kể từ 1/1/2023, toàn bộ các chức năng dữ liệu đầu vào gồm tờ khai, chứng từ, quyết định, điều chỉnh dữ liệu đã được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu hạch toán theo Thông tư số 111/2021/TT-BTC. Tổng cục Thuế đã nâng cấp, đáp ứng 02 mẫu sổ kế toán, 13 mẫu báo cáo kế toán.

Theo số liệu thống kê cơ quan thuế trên toàn quốc đã lập và phê duyệt 13.263 mẫu báo cáo, trong đó 413 cơ quan thuế đã lập gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho Kho bạc Nhà nước các cấp theo quy định. Trong quá trình triển khai đã phát hiện và xử lý một số những vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuế trong triển khai thực hiện Thông tư số 111/2021/TT-BTC.

Vụ trưởng Vụ KK Lê Thị Duyên Hải  báo cáo tại hội nghị

Triển khai xây dựng mã định danh khoản phải nộp (ID) 

Đến nay, qua quá trình triển khai công tác nộp thuế bằng ID, phối hợp thu NSNN giữa cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại đã đạt được một số kết quả tích cực. Tất cả nghĩa vụ phải nộp của người nộp thuế được ghi nhận tại hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung đã được cấp mã ID khoản phải nộp, tổng số ID đã được cấp là 842.624.985 ID.

Công tác phối hợp thu NSNN với hệ thống Kho bạc Nhà nước; các ngân hàng thương mại được triển khai tốt. Đồng thời, cơ quan thuế địa phương tích cực hướng dẫn, tuyên truyền đến người nộp thuế và thường xuyên trao đổi, thông tin về tình hình triển khai với Nhóm hỗ trợ triển khai ID tại Tổng cục Thuế.

Điểm cầu trực tuyến tại các Cục Thuế

Phương hướng cho hoạt động kế toán thuế 2024

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh Thông tư số 111/2021/TT-BTC ra đời đã phần nào giải quyết được những vấn đề tồn đọng trong công tác kê khai kế toán thuế trước đây, đặc biệt là trong vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ, kết nối dữ liệu.

Căn cứ những kết quả đã đạt được nêu trên, để chuẩn bị cho công tác lập, tổng hợp báo cáo quyết toán thu NSNN năm 2023, mở sổ kế toán năm 2024 đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn, một số nội dung cơ quan thuế các cấp cần lưu ý trong triển khai trong thời gian tới như sau:

Một là, rà soát, cập nhật và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ quản lý thuế phản ánh số thuế phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ, chứng từ kế toán thuế vào hệ thống quản lý thuế tập trung.

Hai là, thực hiện rà soát dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, dữ liệu nợ và nộp thừa.

Ba là, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và các Cục Thuế tiến hành rà soát, đề xuất, kiến nghị các nội dung cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2021/TT-BTC.

Bốn là, kiện toàn bộ máy công tác kế toán thuế tại cơ quan thuế các cấp; xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức về công tác kế toán thuế