Truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 170/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế TTĐB tại Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần bia – rượu – bước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế TTĐB, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo luật định. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và DN thực hiện theo quy định. Các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Công thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo tài chính năm 2016 của Sabeco, cơ quan này đã kiến nghị Sabeco và các đơn vị thuộc Sabeco thực hiện nộp NSNN số thuế và các khoản phải nộp khác được xác định tăng thêm qua kiểm toán là 2.688 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT 9.427 tỷ đồng; thuế TNDN 162,496 tỷ đồng; thuế TTĐB 167 tỷ đồng; lợi nhuận cộng lại sau phân phối 2.495 tỷ đồng; tiền thuê đất 510 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 31,8 tỷ đồng; phí bảo vệ môi trường 16,1 tỷ đồng. Sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Habeco tăng nộp NSNN 1.847 tỷ đồng, bao gồm thuế GTGT gần 4,5 tỷ đồng; thuế TTĐB hơn 441 tỷ đồng; thuế TNDN hơn 9 tỷ đồng; thuế TNCN 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng.

HH
Tapchithue