VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU THÊM 6% VÀO NĂM 2024

VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU THÊM 6% VÀO NĂM 2024

Ngày 20/12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia Việt Nam họp phiên thứ 2 và quyết định tăng lương tối thiểu thêm 6% kể từ ngày 1/7/2024 và duy trì đến năm 2025.

Theo đó, mức tăng tối thiểu dự kiến ​​từ 200.000 đến 280.000 đồng, mức tăng cụ thể theo vùng như sau:

– Vùng I: 4,68 triệu đồng/tháng → 4,96 triệu đồng/tháng (tăng 280.000 đồng)

– Vùng II: 4,16 triệu đồng/tháng → 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng)

– Vùng III: 3,64 triệu đồng/tháng → 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng)

– Vùng IV: 3,25 triệu đồng/tháng → 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng)

※ Xu hướng tăng lương tối thiểu ở Việt Nam trong 10 năm qua (đơn vị: 10.000 đồng, tính theo lương tháng)

Năm áp dụng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tháng 1/2020 – Tháng 6/2022 Tháng 7/2022 – Tháng 6/2024 Tháng 7/2024 – (Quyết định của Hội đồng Tiền lương quốc gia)
Vùng 1 270 310 350 375 398 418 442 468 496 (+28)
Vùng 2 240 275 310 332 353 371 392 416 441 (+25)
Vùng 3 210 240 270 290 309 325 343 364 386 (+22)
Vùng 4 190 215 240 258 276 292 307 325 345 (+20)
Tốc độ tăng trung bình 14.2% 12.4% 7.3% 6.5% 5.3% 5.5% 6% 6%

Để bạn tham khảo, chính phủ Việt Nam có kế hoạch đưa ra quyết định cuối cùng về mức lương tối thiểu cho năm 2024 sau khi thương lượng dựa trên khuyến nghị tăng do Hội đồng Tiền lương Quốc gia quyết định, sau đó sẽ sửa đổi và ban hành pháp lệnh thực thi liên quan. (*Trong tất cả các năm trước, các khuyến nghị đều đã được xác nhận và quyết định cuối cùng của chính phủ dự kiến ​​sẽ được công bố vào nửa đầu năm tới.)

*Nguồn số liệu: Kocham, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các bài viết liên quan trên website VOV.