Vụ thuế nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc với Tổng cục Thuế theo chương trình hợp tác Việt – Lào năm 2017

Vụ thuế nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc với Tổng cục Thuế theo chương trình hợp tác Việt – Lào năm 2017

Sáng 7/8, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã tiếp xã giao Vụ trưởng Vụ Thuế Lào Phouthanouphet Saysombath và đoàn công tác theo chương trình hợp tác về thuế giữa Tổng cục Thuế Việt Nam và Vụ Thuế Lào năm 2017.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam và Vụ trưởng Vụ thuế Lào cùng nhau trao đổi tình hình công tác quản lý thuế của hai nước, các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác thuế hai nước trong những năm tiếp theo. Trong chuyến thăm và làm việc này của đoàn, cơ quan thuế hai nước cùng chia sẻ về công tác quản lý về thuế GTGT tại các doanh nghiệp lớn (kê khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế và hoàn thuế); trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện quản lý theo ngành dọc của cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương như: công tác lập dự toán thu – chi ngân sách của ngành thuế, công tác phân cấp quản lý thuế, công tác phân cấp quản lý cán bộ và công tác phân cấp quản lý chi ngân sách đối với xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Vụ thuế Lào các nội dung hợp tác đang triển khai. Hai bên cũng sẽ tích cực xem xét xác định các hoạt động hỗ trợ ưu tiên theo từng năm.

TCT