An Giang: 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

An Giang: 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

Thông tin từ Cục Thuế An Giang, 6 tháng đầu năm 2017, ngành Thuế An Giang đã rút ngắn thời gian nộp thuế của doanh nghiệp (DN) xuống còn không quá 119 giờ/năm. 100% DN trên địa bàn khai thuế qua mạng, 95% DN nộp thuế điện tử.

Cơ quan thuế các cấp ở An Giang thường xuyên tổ chức đối thoại và giải đáp về chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Thuế An Giang Trần Văn Phước cho biết, cũng trong 6 tháng đầu năm, 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện hoàn thuế đã được giải quyết đúng hạn. Đơn vị cũng tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% đơn từ phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người nộp thuế (NNT).

Hiện Cục Thuế An Giang đã lựa chọn 15 DN thí điểm thực hiện hoàn thuế điện tử đến 31/7/2017; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhằm tạo sự đồng thuận để mở rộng thực hiện cho tất cả DN trên địa bàn từ 1/8/2017.

“Để hỗ trợ tối đa cho DN, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, cơ quan thuế đã đổi mới hoạt động hỗ trợ theo đối tượng; phân loại DN theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động để hỗ trợ chuyên sâu về thuế” – ông Phước cho biết.

Hiện nay, cơ quan thuế các cấp ở An Giang đã đăng tải và niêm yết công khai 165 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cục thuế và 123 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chi cục thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế An Giang luôn giải quyết tốt TTHC cho NNT tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”; tổ chức một đầu mối tiếp nhận, theo dõi, xử lý và trả kết quả đúng thời gian quy định.

Cũng theo Cục trưởng Trần Văn Phước, hướng tới mục tiêu cải thiện chỉ số nộp thuế và nâng cao chất lượng phục vụ DN, ngành Thuế An Giang tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đối thoại với DN, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn của DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế để xây dựng nội dung đối thoại thiết thực, đáp ứng nhu cầu của DN; trả lời kịp thời văn bản đề nghị giải đáp chính sách thuế của NNT, phấn đấu giảm 20% thời gian quy định đối với hình thức hỗ trợ này.

Cơ quan thuế cũng thường xuyên duy trì và ổn định hệ thống công nghệ thông tin, tập trung khai thác các ứng dụng trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) phục vụ hữu hiệu hoạt động quản lý và hỗ trợ hiệu quả cho NNT./.

Khánh Huyền
Thoibaotaichinh