Hà Nội: động viên người nợ thuế nộp tiền vào ngân sách

Hà Nội: động viên người nợ thuế nộp tiền vào ngân sách

UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản là trưởng ban.

Trong năm 2017, Hà Nội đã đôn đốc, thu hồi nợ đọng được 12.700 tỷ đồng từ những năm trước chuyển sang.

Theo ban chỉ đạo, trong năm 2018, tình hình nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn là một trong những thách thức lớn đối với Hà Nội.

Do vậy, để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất triển địa bàn, ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế Hà Nội giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã.

Ban chỉ đạo yêu cầu xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác quản lý nợ năm 2018, đảm bảo tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá 5%. Với cá nhân, tổ chức nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội phải tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, thậm chí là cưỡng chế thuế ngay từ những ngày đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội phải rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, sự luân chuyển dòng tiền của các đơn vị nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đôn đốc.

Cần thiết mời người nộp thuế lên làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đề xuất mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND Thành phố Hà Nội, động viên người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Kiều Linh
Vneconomy