Hải Phòng: Quận Hải An tăng thu từ các hộ kinh doanh

Hải Phòng: Quận Hải An tăng thu từ các hộ kinh doanh

Báo cáo thu ngân sách của Chi cục Thuế quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, hết quý I/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 556,9 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán quận giao, tăng 4,2% (so với cùng kỳ 2017).

Trong đó thu trong cân đối ngân sách ước thực hiện đạt 180,7 tỷ đồng, tăng 9%. Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển ước đạt 375,8 tỷ đồng, tăng 6,1%

Đạt được số thu quan trọng nêu trên, đại diện Chi cục Thuế quận Hải An cho biết, là do đơn vị đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hộ gia đình, cá thể có hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn.

Theo thống kê từ các ngành chức năng, tính đến năm 2018, trên địa bàn quận Hải An ước có 5.201 hộ cá kinh doanh thể đang hoạt động. Trong đó, Chi cục Thuế quận Hải An đã đưa vào sổ bộ quản lý là 2.344 hộ. Trong số đó có 1.321 hộ không tính thuế do doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, còn lại số hộ quản lý thuế thực tế là 1.023 hộ, chiếm 1/5 hộ cá thể tham gia SXKD trên địa bàn.

Theo đại diện Chi cục Thuế quận Hải An, hàng năm, số hộ kinh doanh cá thể trên vẫn chấp hành các nghĩa vụ với ngân sách. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan thuế, số thuế thu được còn thấp và chưa tương xứng với quy mô kinh doanh SXKD của các đơn vị. Do đó, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị liên tục triển khai công tác thu đối với các đối tượng nộp thuế, bảo đảm đạt kế hoạch quý I.

Một trong những giải pháp cụ thể được Chi cục Thuế quận Hải An chỉ đạo triển khai quyết liệt trong công tác thu ngân sách là việc thành lập các tổ chống thất thu ngân sách từ quận đến phường. Việc thành lập tổ chống thất thu, thực tế là nâng cao trình độ cho những người làm công tác thu ngân sách, tư vấn cho người dân tham gia SXKD tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ chấp hành nộp thuế, phí và lệ phí.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế quận Hải An còn phối hợp với các phường, xã tổ chức rà soát các hộ kinh doanh cá thể và kiểm tra thực tế sản xuất, không ngồi một chỗ đọc báo cáo. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, công tác rà soát về các hộ cá thể SXKD trên địa bàn quận đạt cao, cán bộ thuế sâu sát và cơ bản nắm chắc địa bàn.

Ngoài ra, cán bộ thuế sẽ thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động tại một số nhà hàng kinh doanh trong một thời gian nhất định, để xác định mức doanh thu sát với thực tế và ấn định mức thuế tối thiểu phải nộp, hạn chế đến mức tối đa tình trạng trốn thuế thông qua báo cáo doanh thu thấp./.

Văn Tuấn
Thoibaotaichinh