HÀNH TRÌNH 30 NĂM ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN – HỘI NHẬP

HÀNH TRÌNH 30 NĂM ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN – HỘI NHẬP

Trong chặng được 30 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã khẳng định vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Cùng với sự hoạt động tích cực, chuyên nghiệp của các tổ chức trực thuộc và các thành viên, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế – tài chính, từ đó góp phần chung vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Từ những dấu mốc dầu tiên

VAA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các lĩnh vực có liên quan đến kế toán và kiểm toán ở Việt Nam.

Hiệp hội được thành lập năm 1994 theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 12/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội Vụ ban hành quyết định số 670/QĐ-BNV ngày 28/5/2021, Hiệp hội là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA). VAA và các hội viên, hội thành viên đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế – tài chính và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Theo đó, VAA có sứ mệnh và nhiệm vụ là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hội viên nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam ngày càng phát triển và minh bạch. Đồng thời, VAA cũng tích cực tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực, cải tiến công tác quản lý, quản trị, điều hành, kiểm soát cho các Tập đoàn, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng của tổ chức được pháp luật quy định, VAA cũng tích cực tham gia nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán. Tham gia tổ chức thi chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật có liên quan. Tổ chức nghiên cứu khoa học về kế toán, kiểm toán, thực hiện hoạt động tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án Luật, dự án phát triển kinh tế – xã hội, các chính sách kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán, góp phần giải quyết các vấn đề kế toán, kiểm toán có tính chiến lược, lâu dài.

Đến nay, VAA có hơn 10.000 hội viên trong cả nước, sinh hoạt trong 27 tổ chức Hội thành viên. Nhiều Hội Kế toán tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành được thành lập, hoạt động tích cực, tập hợp đông đảo những người làm nghề kế toán, kiểm toán. Văn phòng Trung ương Hội được kiện toàn, tổ chức lại và nâng cao chất lượng hoạt động. Các Ban chuyên môn của Hội đều có chương trình hoạt động và triển khai các hoạt động.

Đáng chú ý, đội ngũ chuyên gia, giảng viên cao cấp của VAA đến từ các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan Chính Phủ, Kiểm toán Nhà nước, các trường Đại học, Học viện, các Bộ ngành, Tổng cục, các Tập đoàn kinh tế và các Tổ chức nghề nghiệp quốc tế, khu vực. Với đội ngũ nhân lực trình độ cao công tác trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã và đang góp phần tạo ra những giá trị khác biệt cho VAA, từ đó mang đến những tri thức, kinh nghiệm thực tiễn để giúp VAA đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Trưởng thành và phát triển không ngừng…

Chặng đường 30 năm qua đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển không ngừng, sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ của VAA. Có được những thành tựu như hôm nay là nhờ sự quan tâm của các cơ quan, lãnh đạo Nhà nước chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Trải qua 30 năm hoạt động từ 1994 đến nay, VAA đã phát triển ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phục vụ tốt yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, đặc biệt VAA đã tham gia tư vấn xây dựng pháp luật, tham gia sửa đổi bổ sung các luật, các văn bản liên quan mà Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ ngành yêu cầu. Hiệp hội cũng đã song hành cùng các Bộ, ngành các tỉnh, thành phố, Tập đoàn, các Tổng công ty phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào đạo cho các lãnh đạo, cán bộ nhân viên cập nhật chuyên môn và các văn bản chế độ của nhà nước và pháp luật.

Tại Lễ bàn giao cương vị Chủ tịch luân phiên của Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA) nhiệm kỳ 2024 – 2025 cho VAA đã diễn ra trọng thể. Thừa ủy quyền của Chủ tịch VAA, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch VAA đã thay mặt VAA tiếp nhận biểu trưng Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024-2025 từ ông Vorawit Janthanakul (Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2022 – 2023) trước sự chứng kiến của các lãnh đạo các Hội nghề nghiệp Kế toán ASEAN và gần 400 đại biểu tham dự Đại hội.

Trong bài phát biểu tại lễ bàn giao, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên bày tỏ vui mừng khi VAA được đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AFA trong nhiệm kỳ 2024-2025. Đây là vinh dự, là trách nhiệm của VAA trong sự duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán các nước khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, nhiệm kỳ AFA 2004 – 2005, PGS.TS Đặng Văn Thanh thay mặt VAA đã tiếp nhận cờ và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AFA lần thứ 13.

GS.TS Đoàn Xuân Tiên phát biểu khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch AFA

Tiếp tục chuyển mình cùng sự phát triển của đất nước

Trong nhiệm kỳ VI, Hiệp hội đã hoạt động rất tích cực, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt hoạt động: Mở rộng tổ chức, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên. Các hội thành viên đã tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phát triển năng lực hội viên, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Tiếp nối những thành công trong suốt chặng đường 30 năm phát triển, đặc biệt là trong nhiệm kỳ VI, Đại hội Đại biểu VAA nhiệm kỳ VII và Kỷ niệm 30 năm thành lập VAA sẽ được tổ chức trong tháng 5/2024 với Chủ đề: Tin cậy – Chuyên nghiệp – Phát triển.

Đại hội là dịp để Hiệp hội tổng kết đánh giá tình hình và kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI và cả 30 năm hoạt động. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp tăng cường tính chuyên nghiệp của Hiệp hội, tạo lập và tăng lòng tin của xã hội vào nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tăng niềm tin và lòng yêu nghề của đội ngũ những người làm kế toán trong cả nước vào tổ chức nghề nghiệp.

Theo đó, VAA sẽ tăng cường tham gia xây dựng và sửa đổi Luật, Nghị định do yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Tư vấn về sửa đổi các thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật cho các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các Tập đoàn, các Tổng công ty. Hiệp hội cũng đẩy mạnh hoạt động phối hợp tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, quyết toán báo cáo tài chính, lập kế hoạch dự toán và quyết toán dự án đầu tư XDCB và các ngành nghề có liên quan. Đào tạo các lớp Kế toán trưởng, Kế toán viên, Kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát viên nội bộ…

Chủ động liên hệ và tham gia đồng tổ chức, tham gia với tư cách đơn vị phối hợp, đơn vị hỗ trợ, đơn vị truyền thông… cho các hoạt động liên quan về nghề nghiệp kế toán – kiểm toán được tổ chức bởi: Kiểm toán nhà nước, Kho Bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, VCCI, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ủy ban quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước.

Phát huy hiệu quả công tác đối ngoại, nâng cao vị của VAA

Trên phương diện hợp tác quốc tế, VAA sẽ tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động nghề nghiệp với tư cách thành viên AFA, IFAC, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên. Đóng góp xứng đáng và phát triển nghề nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường hợp tác với ICAEW, ACCA, CPAA:  Xây dựng chương trình đào tạo kế toán chuyên nghiệp, phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo nghề nghiệp. Phối hợp với ICAEW tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Hợp tác với Hội Kế toán Malaysia (MIA) tổ chức hội thảo khoa học về  khung năng lực cho các Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính các doanh nghiệp; hợp tác với Viện kế toán chuyên nghiệp Singapore (ISCA), Hội Kế toán Australia (CPAA) tổ chức hội thảo về kế toán số, về công nghệ ứng dụng trong kế toán, kiểm toán…

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VAA đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Lần thứ VII Trung ương VAA. Để thực hiện Đại hội thành công tốt đẹp VAA đã tổ chức hội nghị BCH, Thường Vụ thống nhất về địa điểm, kịch bản, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, đồng thời VAA cũng tiến hành song song tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập năm 1994-2024.

Để tổ chức thành công Đại hội và Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội, 35 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đòi hỏi các ủy viên BCH đề cao trách nhiệm, chủ động đảm nhiệm và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Các ủy viên BCH, ban thường vụ, ban kiểm tra thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hiệp hội, thực sự yêu nghề, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, phát huy trí tuệ và niềm tự hào nghề nghiệp cùng nhau hành động, xứng đáng với sự tin cậy của hội viên, của những người làm nghề kế toán, kiểm toán trong cả nước.

Tin tưởng rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và ý thức nghề nghiệp các ủy viên BCH, các hội viên, hội thành viên đóng góp công sức, trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị Đại hội góp phần vào sự thành công của Đại hội, cũng như tiếp nối hành trình 30 năm xây dựng VAA là hội nghề nghiệp, có vị thế không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực và thế giới.