Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) lần thứ 138

Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) lần thứ 138

Ngày 13/6/2023, Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) lần thứ 138 được tổ tại Khách sạn Mandarin Oriental, Kuala Lumpur. Cuộc họp được tổ chức bởi AFA và Viện Kế toán Malaysia (MIA), cuộc họp đánh dấu những cột mốc quan trọng:

1) Cuộc họp lần thứ nhất do nhiệm kỳ AFA (2024-2025) chủ trì: Chủ tịch AFA Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Phó Chủ tịch AFA Ardan Adiperdana – Chủ tịch Hội Kế toán Indonesia.

2) Lần đầu tiên, Giám đốc điều hành Edward Tanujaya chủ trì cuộc họp

3) Bà Asmaa Resmouki, Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Quốc tế đã phát biểu trước hội đồng về tầm quan trọng chiến lược của các PAO khu vực như AFA.

AFA cũng đánh giá cao những chia sẻ của Sharon Machado, Giám đốc Phát triển Bền vững của ACCA Toàn cầu và Giáo sư Sidharta Utama, Thành viên Hội đồng Thành viên Hội đồng IAI/IFAC về Chiến dịch Nhìn xa hơn con số.

Cuộc họp đánh giá việc thực hiện Kế hoạch AFA 2024 và đưa ra khuyến nghị bổ sung cho các Hoạt động AFA trong thời gian còn lại của năm 2024, với một quan điểm: Tăng cường Tiếng nói Tập thể ASEAN trong Bối cảnh Toàn cầu.