Khảo sát ý kiến Hội viên năm 2017

Khảo sát ý kiến Hội viên năm 2017

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng cảm ơn Quý Hội viên đã tham gia, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả đối với hoạt động của Hội trong suốt thời gian qua.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Hội viên và đem lại quyền lợi thiết thực cho Hội viên, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam rất mong Quý Hội viên góp ý, đánh giá về hoạt động của VACPA trong những năm qua và đề xuất nguyện vọng đối với các hoạt động của VACPA trong những năm tới TẠI ĐÂY.

Những ý kiến đóng góp của Quý Hội viên có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tiến chất lượng phục vụ Hội viên của VACPA, vì vậy VACPA rât mong Quý Hội viên vui lòng hoàn thành bản khảo sát muộn nhất trước ngày 31/10/2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA