Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dùng cho các công ty kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có đưa ra mẫu tham khảo của hóa đơn bán hàng như sau:

Ghi chú:

  • Liên 1: Lưu
  • Liên 2: Giao người mua
  • Liên 3: …

mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Các lập hóa đơn bán hàng này cũng tương tự như lập hóa đơn GTGT, Chỉ có sự khác biệt là trên hóa đơn bán hàng không có dòng thể hiện thuế suất và tiền thuế. Và cột đơn giá trên hóa đơn bán hàng là giá đã bao gồm thuế GTGT.

Cụ thể các lập các bạn tham khảo tại đây: Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng