Mở rộng thu ngân sách qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên toàn quốc

Mở rộng thu ngân sách qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên toàn quốc

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số số 1073/TCHQ-TXNK về việc Triển khai mở rộng thu ngân sách Nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở mô hình nộp tiền thuế qua ngân hàng thương mại phối hợp thu, việc triển khai mở rộng thu ngân sách Nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet.

Theo đó, ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Trước đó, ngày 12/12/2017, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Woori Bank Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử.

Qua kết quả triển khai thí điểm của các Chi nhánh ngân hàng Woori Bank Việt Nam tại 02 địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 01/3/2018, Tổng cục Hải quan đồng ý để Woori Bank Việt Nam được triển khai mở rộng thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan trên toàn quốc .

Tổng cục Hải quan đề nghị Woori Bank Việt Nam triển khai thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các chi nhánh của Woori Bank Việt Nam cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của Woori Bank Việt Nam trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với Woori Bank Việt Nam.

Tapchitaichinh