Nâng cao chất lượng phục vụ hội viên: VACPA cử cán bộ chuyên môn theo học ACCA tại FTMS

Nâng cao chất lượng phục vụ hội viên: VACPA cử cán bộ chuyên môn theo học ACCA tại FTMS

Trong những năm quan, VACPA và ACCA, FTMS đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thông qua các hoạt động đào tạo và nâng cao kiến thức cho Hội viên hỗ trợ xây dựng Luật kiểm toán độc lập, phát triển Hội viên, tuyên truyền quảng bá nghề nghiệp, giao lưu với các trường Đại học và tham gia tài trợ các hoạt động thể thao…

Để nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn, VACPA tin tưởng lựa chọn chương trình học ACCA của FTMS và đã cử cán bộ chuyên môn theo học ACCA tại FTMS. VACPA đánh giá cao sự đóng góp và hỗ trợ của ACCA và FTMS vào việc nâng cao năng lực chuyên môn cho ngành nghề kế toán-kiểm toán tại Việt Nam. VACPA tin rằng sự hợp tác giữa VACPA và ACCA, FTMS sẽ tiếp tục được thúc đẩy hiệu quả trong thời gian tới.