Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm

Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm

Nửa cuối năm 2017, ngành thuế cần đẩy mạnh chống thất thu thuế, chống chuyển giá bất hợp pháp, tăng thu hồi nợ đọng nhằm bảo đảm kết quả thu ngân sách, đồng thời tháo gỡ nhanh vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh.

Thu thuế đạt tiến độ khả quan

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 11/7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết 6 tháng qua, số thuế thu ước đạt 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.037 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 441.463 tỷ đồng, bằng 47,5% so với dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 390.053 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Về công tác quản lý khai thuế, tỉ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp đạt 93%; tỉ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn/đã nộp đạt 93%; tỉ lệ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đạt 99,81%.

Cũng trong 6 tháng qua, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.643,9 tỷ đồng, bằng 134,07% cùng kỳ năm 2016. Số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 3.429,92 tỷ đồng, đạt 44,87% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 147,42% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Tính đến 31/5/2017, tổng số tiền thuế nợ 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được 22.076 tỷ đồng, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, công tác chống chuyển giá đạt được nhiều tiến triển với việc phát hiện phát hiện đấu tranh tăng thu ngân sách trên 7.400 tỷ đồng, trong đó có trên 50% số tiền đã nộp vào ngân sách.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị ngành thuế cần phải xác định tăng mức thu nợ lên khoảng 25.000 tỷ đồng, không để phát sinh tăng nợ mới. Cần tăng cường quản lý rủi ro thất thu trong khu vực chuyển giá, khai thác tài nguyên, khoáng sản, chuyển nhượng vốn, bất động sản… của các vùng kinh tế quan trọng.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa trong nửa cuối năm 2017 mà Bộ Tài chính đặt ra với ngành thuế là tăng cường cải cách cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về xử lý vướng mắc kiến nghị của người dân, DN các địa phương, nhất là với các vụ việc phức tạp phải kiến nghị về cơ quan Trung ương ở Hà Nội còn khá lâu, mất cả 1, 2 tháng, do đó, các đơn vị cần nghiêm túc rà soát, chấp hành nghiêm Quyết định số 574 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, DN trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đề nghị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sau khi triển khai thí điểm thành công nộp thuế trước bạ nhà ở Hà Nội phải nhân rộng. Các đơn vị khi triển khai cần căn cứ vào các Nghị quyết 19, Nghị quyết 36a của Chính phủ và kế hoạch đề ra, để hoàn thành các cấp độ hành chính công trực tuyến theo đúng tiến độ.

Huy Thắng
Baochinhphu