Ngành Thuế Hòa Bình thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Ngành Thuế Hòa Bình thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Ngay trước thềm Xuân Mậu Tuất năm 2018, lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”.

Nhân viên Cục Thuế Hoà Bình hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh; TL

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình yêu cầu các đơn vị hướng tới thực hiện 6 mục tiêu thi đua chính, tiêu biểu như: Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2018 được Bộ Tài chính giao 2.678 tỷ đồng và theo quyết định của UBND tỉnh là 3.205 tỷ đồng.

Đặc biệt là phải thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2017, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh về công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị phấn đấu 100% công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó: 90% đạt danh hiệu tiên tiến, 10% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 50% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên. 100% các tập thể, cá nhận đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký năm 2018…

Lãnh đạo cũng đã giao các nội dung thi đua cụ thể, bao gồm: Hoàn thành, đạt và vượt dự toán pháp lệnh được giao, xây dựng dự toán tích cực, đảm bảo chỉ tiêu số thu NSNN so với dự toán ước thực hiện thu NSNN 2018, cơ sở xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 chênh lệch dưới 5%.

Chủ động rà soát để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định của chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyền truyền; tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, dựa trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin về người nộp thuế, đảm bảo tỷ lệ thanh tra tối thiểu 1,5% và kiểm tra tối thiểu đạt 17,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành.

Tập trung các giải pháp đôn đốc nợ thuế đảm bảo tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với thực hiện thu trong năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử (nộp thuế đất đại, hộ cá nhân, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, hoàn thuế). Phấn đấu đạt 100% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế và 100% số tiền hoàn thuế. 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạnh quy định. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%. Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 20%…

Lãnh đạo Cục Thuế cũng đề ra các mức thưởng cho các đơn vị tính đến 31/12/2018 (theo số liệu chính thức đã đối chiếu kho bạc)./.

Đức Minh
Thoibaotaichinh