Ngành Thuế thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 ở mức cao nhất

Ngành Thuế thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 ở mức cao nhất

Đây là yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành tại Công văn số 3958/TCT-TCCB về phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn ngành Thuế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế Quý IV và cả năm 2023 ở mức cao nhất, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

(Ảnh: Ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị đại biểu CCVC&NLĐ cơ quan Tổng cục Thuế được tổ chức ngày 17/01/2023)

Nội dung văn bản phát động đợt thi đua cao điểm của Tổng cục Thuế nêu rõ, trong 8 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và nền kinh tế Việt Nam cũng đã gặp nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao, cùng với các giải pháp trọng tâm và nhiều chính sách, trong đó có nhiều giải pháp, chính sách tài chính, chính sách thuế như: giãn, giảm, hoãn… để hỗ trợ kịp thời, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó từng bước giúp nền kinh tế trong nước phát triển góp phần vào kết quả thu NSNN do ngành Thuế quản lý 8 tháng năm 2023 đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2022, bám sát tiến độ dự toán được giao.

Tuy nhiên, qua thống kê và đánh diễn biến thu tại các địa phương cũng như các sắc thuế chưa đồng đều. Trong đó mới chỉ có 27/63 địa phương có tiến độ thu đạt cao hơn 68%; có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 68%. Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn ngành Thuế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kêu gọi các đơn vị trong toàn Ngành nêu cao tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế Quý IV và cả năm 2023 ở mức cao nhất, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Tại văn bản phát động thi đua nêu rõ, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho các năm tiếp theo hoàn thành tốt các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Do đó, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế tiếp tục bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về công tác quản lý thuế và thu NSNN.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị tập trung phân tích, rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp và đề xuất những giải pháp mới, đồng bộ khai thác tăng thu NSNN, từ đó thực hiện hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 ở mức cao nhất, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023” đã đề ra tại Công văn số 211/TCT-TCCB ngày 19/01/202