Ngành Thuế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh

Ngành Thuế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh

Chiều ngày 10/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 4, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế tháng 5 năm 2023. Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chủ trì hội nghị. Tham dự có tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Bám sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới

Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban, trong những tháng đầu năm 2023, bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; Tổng cục Thuế đã phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động để triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế, các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế.

Triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế; HĐĐT có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài; Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử;

Triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng DN và NNT.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm thu NSNN do cơ quan thuế quản lý cho thấy tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

So với dự toán, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (đạt trên 38%) và 08/20 khoản thu đạt dưới mức 38%. So với mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2022 có 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ và 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022.

Về tiến độ thực hiện dự toán thu của 63 Cục Thuế địa phương có 25 Cục Thuế có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 38%); 17 Cục Thuế đảm bảo tiến độ thu (33-38%) và 21 Cục Thuế phương có tiến độ thu chậm (dưới 30%).

Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, 4 tháng đầu năm 2023 toàn ngành Thuế đã thực hiện được 9.753 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,2% kế hoạch năm 2023 và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 102.933 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 69,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.124 tỷ đồng, bằng 225,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.397 tỷ đồng.

Về công tác thu nợ tiền thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành lũy kế tính đến cuối tháng 4/2023 ước thu được 14.908 tỷ đồng.

Thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 4/2023 ước đạt 36.868 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 4/2023, toàn quốc có 896.107 DN đang kinh doanh, tăng 9.773 DN (tương ứng 1,10%) so với thời điểm cuối năm 2022.

Riêng về hoàn thuế GTGT, 5.613 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 37.675 tỷ đồng, bằng 20% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2022