Ngành Thuế Việt Nam phát huy cao độ tinh thần Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 trong công cuộc đổi mới và hiện đại hoá

Ngành Thuế Việt Nam phát huy cao độ tinh thần Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 trong công cuộc đổi mới và hiện đại hoá

Đất nước Việt Nam có truyền thống yêu nước, không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược; người Việt Nam khát khao độc lập, yêu chuộng hòa bình, quyết tâm thống nhất non sông. Hòa trong truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế Việt Nam luôn phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại 4.0.

“Như có Bác trong ngày vui đại thắng” không chỉ là mơ ước mọi người dân nước Việt trong ngày vui Đại thắng thu non sông về một mối mà còn là mong ước có Bác trong ngày nước Việt Nam trở lên hùng cường

Truyền thống yêu nước, đoàn kết ngày càng được phát huy

Lý tưởng cao đẹp, “khúc khải hoàn ca” trong trái tim người chiến sĩ đã thôi thúc bước chân của họ trên chiến trường. Dường như từ trong sâu thẳm tâm can, người chiến sĩ vững tin vào một ngày mai chiến thắng nên bước chân của họ đầy quyết tâm và vững chãi.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ngành Thuế Việt Nam với lớp lớp cán bộ công chức thuế đã tình nguyện nhập ngũ, lên đường ra mặt trận, cầm súng chiến đấu. Những con người ngày đêm băng suối, vượt rừng hành quân ra trận.

Trong hoàn cảnh chiến đấu dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, đã có không ít cán bộ thuế anh dũng hy sinh trên các chiến trường, nhiều người lính thuế đã vĩnh viễn để lại một phần xương máu của mình trên các mặt trận lịch sử. Họ – những người mang trong mình tình yêu quê hương, mang trong trái tim mình bầu nhiệt huyết của tự do. Hình ảnh ấy đã tạc vào dáng hình đất nước và trở thành những tấm gương cho lớp lớp cán bộ thuế ngày nay…

“Tháng tư về cảm xúc mãi trào dâng

Nắng bừng lên sương mù cũng tan dần

Dinh Độc Lập bước chân vui chiến thắng

Tự hào lắm những chiến công thầm lặng

Khúc khải hoàn sâu lắng tiếng quân ca”

(Trích: Tự hào tháng tư – Tác giả: Bằng Lăng Tím)

49 năm qua (30/4/1975 – 30/4/2024), chiến thắng 30/4 vẫn nguyên vẹn cảm xúc trong mỗi người dân Việt Nam. Nghĩ về chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn này, chúng ta mãi mãi ghi nhớ thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và tiếp thêm động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài học tinh thần của chiến thắng 30/4/1975, đặc biệt là truyền thống yêu nước, đoàn kết ngày càng được phát huy chính là nhân tố làm nên sức mạnh nội lực để người Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt lên mọi khó khăn, thách thức của bao vây cấm vận, thúc đẩy phát triển, xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã hằng mong ước và các thế hệ con dân Đất Việt đã quyết tâm thực hiện, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và hiên ngang “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết chính là động lực giúp đất nước ta đạt được những thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập, giữ vững độc lập và chủ quyền lãnh thổ, tăng trưởng kinh tế – xã hội, từ đó đưa cuộc sống của đại bộ phận nhân dân được ấm lo, hạnh phúc. Những thành tựu đó đã viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập của Dân tộc.

Ngành Thuế Việt Nam phát huy những giá trị và bài học lịch sử

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đúc kết những kinh nghiệm quý báu. Đó là các bài học: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh thời đại; vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam; chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo, nắm bắt thời cơ giành những thắng lợi quyết định. Đồng thời, phải luôn luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy năng lực lãnh đạo của Đảng.

“Sự đóng góp của lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã giúp ngành Thuế lập nên nhiều thành tích quan trọng, ghi nhiều mốc son trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta có quyền tự hào về lịch sử chói lọi của đất nước và những thành tích vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

Từ những bài học trên, ngành Thuế Việt Nam đã luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao phó. Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành Thuế đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của công tác quản lý thuế, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính thuế.

Đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, người nộp thuế, ngành Thuế đã chủ động đề xuất và triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế,… kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ổn định sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.

Song song với đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc triển khai các ứng dụng chuyển đổi số thuế điện tử cho các cá nhân; triển khai ứng dụng eTax Mobile giúp người nộp thuế có thể chủ động, nhanh chóng hơn trong việc tra cứu các thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế; triển khai Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài giúp nhà cung cấp nước ngoài có thể thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới.

Đặc biệt, là việc triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên toàn quốc từ ngày 01/7/2022 theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Với cách làm bài bản và khoa học, toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đã hoàn thành đăng ký chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Việc triển khai HĐĐT là xu thế trong xã hội hiện đại và công tác triển khai đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhận thấy có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân gian lận trong việc phát hành, sử dụng HĐĐT nhằm chiếm đoạt tiền thuế. Tổng cục Thuế đã triển khai Trung tâm cơ sở dữ liệu HĐĐT với chức năng phân tích dữ liệu HĐĐT, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về HĐĐT trong toàn ngành Thuế.

Việc chính thức đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT”, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành HĐĐT, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Những nỗ lực của ngành Thuế không chỉ cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mà còn đem lại nguồn thu bền vững cho NSNN với số thu và quy mô ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

“Thu thuế phải thu được lòng dân” lời Bác Hồ dậy luôn là kim chỉ nam đối với các thế hệ ngành Thuế Việt Nam

Trân trọng những giá trị của hòa bình và trách nhiệm với hiện tại

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu NSNN, xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp; đồng thời trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.

Cuộc sống thanh bình và đổi mới hôm nay là thành quả đấu tranh cách mạng kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, không chỉ là niềm tự hào của các nhân chứng lịch sử, những người đã từng đi qua lửa đạn chiến tranh mà còn là cảm nhận của thế hệ trẻ.

Trong thời bình, cũng có rất nhiều những cán bộ thuế sẵn sàng cống hiến trọn cả cuộc đời, toàn bộ tình cảm, ý chí, nhiệt huyết, sức lực cho sự nghiệp thu NSNN. Với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Thuế trên khắp mọi miền đất nước luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đoàn kết, quyết tâm vì sự phát triển chung của ngành, của xã hội và đất nước. Đây là cách thể hiện trách nhiệm của mình với công việc, xã hội và đất nước, là cách tri ân những công lao to lớn của các thế hệ đi trước.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, tự do. Chiến thắng 30/4/1975 nối non sông liên một dải đánh dấu một kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển.

Tuy nhiên, những thành quả đó mới chỉ là những cơ sở nền móng đầu tiên; để độc lập, thống nhất, tự do đó thực sự vững bền, để nhân dân thực sự cảm nhận được giá trị của độc lập, tự do, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong đó có ngành Thuế Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng đất nước thành một quốc gia giàu mạnh với một nền kinh tế tri thức phát triển cao; một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước đó, trong bức Thư gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế Việt Nam, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã viết và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Theo đó, với tinh thần tinh thần Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 xin được nhắc lại lời tâm huyết của Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành trong bài viết này với mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức thuế hãy lắng đọng và ghi nhớ