Phú Thọ: Ra quân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018

Phú Thọ: Ra quân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018

Theo thông tin từ Cục Thuế Phú Thọ, năm 2018, đơn vị này được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách đạt 5.800 tỷ đồng.

Sau khi triển khai dán tem đồng hồ, cột bơm xăng, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ổn định hơn, qua đó góp phần chống thất thu cho ngân sách. Ảnh: V.Học

Để hoàn thành dự toán được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Phú Thọ đã giao chỉ tiêu thu cụ thể đến từng đơn vị, phòng chức năng, đồng thời, phát động các phong trào ra quân thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Cục Thuế Phú Thọ đã tập trung tăng cường công tác quản lý thuế ở một số lĩnh vực như: Quản lý hiệu quả nguồn thu từ xây dựng cơ bản vãng lai; quản lý thuế tài nguyên khoáng sản; phí bảo vệ môi trường… thông qua đó có các biện pháp cụ thể nhằm thu đúng thu đủ các nguồn thu vào ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (NNT), nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực còn vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ của NNT; giám sát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, đảm bảo kiểm tra đầy đủ các hồ sơ khai thuế; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ diễn biến tăng, giảm số thuế có dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp (DN).

Đặc biệt, Cục Thuế Phú Thọ cũng đã giao cho các đơn vị, phòng thanh tra, kiểm tra đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để chống thất thu, thu hồi tiền thuế kịp thời vào NSNN, tạo hình ảnh đẹp về cơ quan thuế với người dân và DN. Theo đó, các đơn vị chức năng cần bố trí, sắp xếp cán bộ đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc; tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, như: Kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, kinh doanh bến bãi, ưu đãi miễn, giảm thuế, có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá…

Cùng với đó, Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách và hạn chế nợ phát sinh; gắn trách nhiệm quản lý và thu nợ thuế đối với cán bộ (quản lý nợ và kiểm tra thuế) trong công tác thu nợ.

Ngoài ra, các đơn vị thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN; về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục triển khai mở rộng nộp thuế, hoàn thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong kê khai và nộp thuế, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán được giao./.

Văn Tuấn
Thoibaotaichinh