Quảng Ngãi: tăng cường quản lý thuế hoạt động vận tải

Quảng Ngãi: tăng cường quản lý thuế hoạt động vận tải

Thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải trên địa bàn, Cục Thuế đã chỉ đạo chi cục thuế các huyện, TP tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải biết để chấp hành. Các chi cục thuế có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện, TP phổ biến nội dung quyết định cho các ban, ngành, các xã, phường, thị trấn để kịp thời phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Trong quá trình rà soát doanh thu lập bộ đối với hộ kinh doanh vận tải năm 2017, cơ quan thuế đối chiếu với mức doanh thu tối thiểu quy định tại Quyết định 11. Trường hợp có mức doanh thu lập bộ năm 2017 thấp hơn mức doanh thu tối thiểu, thì tiếp tục theo dõi quá trình hoạt động kinh doanh, tiến hành điều tra khảo sát thực tế, nếu hộ kinh doanh vẫn kê khai thấp thì ấn định theo mức doanh thu tối thiểu do UBND tỉnh quy định. Đồng thời, tham mưu kịp thời cho UBND huyện, TP chỉ đạo các ban, ngành ở địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với chi cục thuế tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê lại toàn bộ các loại phương tiện vận tải hiện có tại địa bàn từng xã, phường theo nội dung rà soát như: Tên chủ phương tiện, hộ khẩu thường trú, nhãn hiệu xe, biển kiểm soát; tên chủ phương tiện trong đăng ký xe (xe chưa sang tên đổi chủ, xe thuê); đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; tuyến vận chuyển hoặc lịch trình hoạt động chủ yếu; doanh thu thực tế bình quân hàng tháng để có kế hoạch, biện pháp quản lý thuế.

Khoa Thành
Tapchithue