Quy định triển khai HĐĐT từ máy tính tiền cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi phù hợp thực tiễn

Quy định triển khai HĐĐT từ máy tính tiền cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi phù hợp thực tiễn

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại cuộc họp trực tuyến chiều ngày 12/4 về các nội dung liên quan đến áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Tham dự cuộc họp có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và đại diện một số Cục Thuế, gồm: Cục Thuế Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL năm 2023, Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định).

Theo đó, đến nay Nghị định đã được triển khai lấy ý kiến rộng rãi theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trước khi hoàn thiện Nghị định để lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế đã tổ chức rà soát, trao đổi cụ thể các nội dung liên quan áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Phó Tổng cục trưởng cho biết, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, kết quả đến hết ngày 29/3/2024, đã có trên 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là trên 252,8 triệu hóa đơn.

Như vậy, sau hơn một năm thực hiện HĐĐT từ máy tính tiền bước đầu đạt được những kết quả tích cực làm tiền đề cho việc tiếp tục mở rộng triển khai các giải pháp nhằm quản lý lĩnh vực bán lẻ, chống thất thu thuế, tăng cường quản lý sử dụng HĐĐT, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định lần này như: Quy định đối tượng, lĩnh vực ngành nghề thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT; Bổ sung một số định nghĩa về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để làm rõ thêm về cơ sở lý luận…

Theo đó, để Nghị định sau khi ban hành đi vào thực tiễn cuộc sống, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị các đơn vị tham dự cuộc họp trên cơ sở thực tiễn triển khai tại địa phương trao đổi cụ thể từng nội dung được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đều thống nhất sự cần thiết phải có sự hoàn thiện về cơ sở pháp lý để thuận lợi hơn trong triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trong thời gian tới. Tại cuộc họp, ý kiến về vướng mắc trong quá trình triển khai cũng như các ý kiến về từng điều, khoản được quy định tại dự thảo Nghị định được đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế giải đáp, trao đổi cụ thể.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu đơn vị chủ trì tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Nghị định báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.