Hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Sáng ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp cơ quan Tổng cục Thuế; trực tuyến tại trụ sở Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 413 điểm cầu Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực.

Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải giới thiệu quy trình xử lý đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế Lê Thị Duyên Hải cho biết, nếu trước đây chưa có quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh thì theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT quy định về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Theo Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh đồng thời ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh hoặc thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

Đồng thời, các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa 02 cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Nguyễn Khắc Huy chia sẻ một số điểm mới của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT

Giới thiệu quy trình xử lý đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh do cơ quan thuế thực hiện, Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải cho biết, để đáp ứng việc liên thông giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế đưa ra kế hoạch triển khai và nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc liên thông theo hai giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1 (Thực hiện từ ngày 01/7/2023): Giai đoạn này ứng dụng nâng cấp đáp ứng việc trao đổi thông tin đối với giao dịch đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh của hộ kinh doanh.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ ngày 01/9/2023): Ứng dụng nâng cấp đáp ứng việc truyền nhận thông tin của các giao dịch còn lại.

Các điểm cầu tại Cục Thuế và Chi cục thuế địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Nguyễn Khắc Huy chia sẻ một số điểm mới của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu hộ kinh doanh lên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đại diện Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Thông tư 02 đã làm rõ một số khái niệm “đăng ký hộ kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”, “hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh”, “mã số hộ kinh doanh” (Điều 1a).

Đồng thời, Thông tư 02 đã bổ sung quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh (Điều 5a) và bổ sung khái niệm về “mã số hộ kinh doanh” (Điều 5b).

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Để triển khai thực hiện, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã có những trao đổi về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng quy trình liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

Theo đó, Cục Công nghệ thông tin giới thiệu các nội dung nâng cấp chính và hướng dẫn cụ thể việc sử dụng các chức năng trên ứng dụng. Việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh được thực hiện từ ngày 1/7/2023 (kể từ ngày Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành)