Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Bảo vệ môi trường là cần thiết

Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Bảo vệ môi trường là cần thiết

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí về việc lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường chiều 26/5, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu trong cuộc trao đổi với báo chí. Nguồn: zing.vn

Luật thuế Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012. Qua tổng kết, đánh giá thực hiện cho thấy, Luật Thuế Bảo vệ môi trường đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu khi ban hành. Tuy nhiên, hiện Luật thuế này vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững; khắc phục những vướng mắc của Luật thuế Bảo vệ môi trường hiện hành; Thực hiện mục tiêu cải cách thuế bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính và cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong giai đoạn tới; đồng thời phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Bảo vệ môi trường là cần thiết.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đánh giá cao và cảm ơn các quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật thuế Bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa nhằm giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ, từ đó tạo được sự ủng hộ và đồng thuận trong toàn xã hội.

Trao đổi với các cơ quan báo chí tại cuộc họp, ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, nội dung cơ bản của Dự án Luật bao gồm các sửa đổi về phạm vi điều chỉnh, về giải thích từ ngữ, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, biểu khung thuế và thời điểm tính thuế, hoàn thuế…

Trong đó, một nội dung mà dư luận, báo chí quan tâm nhiều tại dự thảo Luật là khung thuế Bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu, cụ thể là đề xuất nâng khung thuế Bảo vệ môi trường với xăng dầu lên tối đa 8.000 đồng/lít. Lý giải thêm về đề xuất này, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế cho rằng: Xăng dầu là sản phẩm chứa các chất hóa học, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở diện rộng. Các nước trên thế giới đã đưa xăng dầu vào đối tượng thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhằm mục đích bảo vệ môi trường với các tên gọi khác nhau như thuế nhiên liệu, thuế năng lượng, thuế phương tiện…

Việc điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường xuất phát từ nhiều yếu tố, như việc cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo hàng loạt hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang tham gia. Bên cạnh đó, hiện giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước chung đường biên giới và nhiều nước khác trong ASEAN. Giá xăng dầu ở các nước trên thế giới hầu hết đều theo mặt bằng chung; do đó, khi giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn chính là do tỷ lệ thuế trong giá của chúng ta thấp hơn.

Bên cạnh đó, việc đề xuất điều chỉnh khung thuế đối với xăng dầu là nhằm chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu trên thị trường thế giới, bảo đảm lợi ích quốc gia trong trường hợp giá dầu thế giới có biến động lớn cũng như trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế, bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường…

Hiện nay, Luật thuế Bảo vệ môi trường chỉ quy định khung mức thuế bảo vệ môi trường, mức cụ thể sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, do vậy dự thảo Luật không quy định về lộ trình điều chỉnh mức thuế. Tại dự án Luật Bộ Tài chính chỉ đề xuất điều chỉnh khung thuế để tăng dư địa điều hành trong một thời gian dài. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng thời kỳ, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể trong phạm vi quy định, việc điều chỉnh nếu có sẽ được thực hiện theo quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch.

Như vậy, việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng từ 3.000 – 8.000 đồng/lít theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường chưa có nghĩa là tăng mức thuế hiện hành mà là tăng sự linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó khi giá dầu thế giới có biến động lớn, do đó chưa tác động đến giá bán lẻ xăng dầu cũng như chưa ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Trước đó, để xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương thực hiện tổng kết, đánh giá Luật Thuế Bảo vệ môi trường và nêu vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ Tài chính cũng đã xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật theo gửi lấy ý kiến một số Bộ và đăng trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình đầy đủ để gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật. Chính phủ đã đồng ý (cả về nội dung và chính sách) và giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội, để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4, tháng 10/2017.

Ngày 22/4, tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý trình Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội để cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2017. Hiện, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật. Dự án Luật đang được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tapchitaichinh