Tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuế để phục vụ công tác điều tra

Tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuế để phục vụ công tác điều tra

Ngày 17/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 965/QĐ-TCT ngày 17/6/2022 về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 17/6/2022) đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra, truy tố theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công An tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo tại Công văn số 3063/CTKHH-TCCB ngày 17/6/2022 của Cục Thuế Khánh Hòa, ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ông Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ yêu cầu thực tế để phục vụ công tác điều tra, truy tố, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 965/QĐ-TCT ngày 17/6/2022 để tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 17/6/2022) đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra, truy tố theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công An tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời giao Cục Kiểm tra nội bộ phối hợp Cục Thuế và Cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi vi phạm của ông Trần Sỹ Quân, báo cáo Tổng cục xem xét, xử lý theo quy định