Tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm triển khai Trụ cột 2

Tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm triển khai Trụ cột 2

Trong các ngày từ ngày 27/8 đến ngày 03/9/2023, Đoàn công tác của Tổng cục Thuế đã có chuyến khảo sát và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách và triển khai Trụ cột 2, đặc biệt là về các quy tắc mẫu chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (GloBE) và Thuế nội địa bổ sung tối thiểu đạt chuẩn (QDMTT) tại CHLB Đức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch 2023 của Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công” do Liên minh Châu Âu và Chính phủ Đức tài trợ, cơ quan hợp tác quốc tế Đức GIZ thực hiện

Tham dự Đoàn công tác có bà Nguyễn Vân Chi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; ông Mai Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế.

Trong buổi sáng ngày 29/8, Đoàn công tác của Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính bang Bavarian, Munich – CHLB Đức để tham vấn công tác triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu tại Đức. Trong đó, Đoàn đã tìm hiểu và được Bộ Tài chính bang Bavarian, Munich chia sẻ kinh nghiệm về các thay đổi về tổ chức và quy trình phù hợp trong quá trình triển khai chính sách và triển khai Trụ cột 2.

Theo chương trình làm việc, trong những ngày tới, Đoàn công tác của Tổng cục Thuế sẽ có buổi làm việc với Viện nghiên cứu kinh tế Ifo Institute (IFO) tại Munich. Đây là một trong những Viện nghiên cứu kinh tế lớn nhất ở CHLB Đức.

Tiếp đó, Đoàn sẽ làm việc với Hiệp hội các ngành Công nghiệp Đức tại Berlin là Hiệp hội được thành lập năm 1949. Đây là tổ chức hàng đầu của các hiệp hội, đại diện cho các ngành cung cấp dịch vụ và công nghiệp của Đức để tìm hiểu áp dụng Trụ cột 2 từ góc nhìn doanh nghiệp đa quốc gia của Đức.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn công tác của Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ làm việc với Bộ Tài chính Đức; Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển BMZ và Viện Nghiên cứu IBFD để tham khảo và chia sẻ về tổng quan Trụ cột 2 tại CHLB Đức về xây dựng chính sách từ góc nhìn thực tiễn như: thành lập nhóm công tác, phối hợp giữa các bộ, ngành