Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế ở cơ sở

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế ở cơ sở

Ngày 20/6/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế của cơ quan thuế ở cơ sở.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế của cơ quan thuế ở cơ sở

Theo đó, tại Công văn số 6372/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế của cơ quan thuế ở cơ sở, nhất là ở các thành phố, đô thị và cơ sở kinh doanh có quy mô lớn.

Bên cạnh đó, có biện pháp chuyển mạnh các hộ kinh doanh lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc thí điểm hóa đơn điện tử kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, nhất là với doanh nghiệp, siêu thị, khách sạn, nhà hàng lớn. Đồng thời, phải thông tin, công khai trước công luận, báo chí về kết quả thanh tra, kiểm tra các nội dung báo chí phản ánh về thuế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2017.

Tapchitaichinh