Tăng thu ngân sách hơn 6.201 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Tăng thu ngân sách hơn 6.201 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

6 tháng đầu năm toàn ngành Thuế ước thực hiện 26.151 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; thực hiện kiểm tra 829 cuộc kiểm tra nội bộ. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.201,02 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm toàn ngành Thuế ước thực hiện 26.151 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; thực hiện kiểm tra 829 cuộc kiểm tra nội bộ.

Nội dung thanh tra các doanh nghiệp có khả năng số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá… Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.201,02 tỷ đồng, trong đó: tiền thuế kiến nghị thu hồi là 5.247,05 tỷ đồng; xử phạt là 953,97 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 3.154,07 tỷ đồng.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, 6 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 829 cuộc kiểm tra (bao gồm 721 cuộc theo kế hoạch và 108 cuộc đột xuất) tại 870 đơn vị.

Số đơn vị phát hiện sai phạm là 188 đơn vị, số tiền thuế sai phạm là 2.739,53 triệu đồng, trong đó: Số tiền kiến nghị thu hồi là 2.456,09 triệu đồng, kiến nghị khác 283,44 triệu đồng), số tiền đã thu hồi nộp NSNN là trên 1,355 tỷ đồng…

Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm bị phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm và kịp thời, qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Phúc Nguyên
Thoibaotaichinh