Thu ngân sách và số hóa công tác quản lý thuế tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu

Thu ngân sách và số hóa công tác quản lý thuế tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu

Đó là khẳng định của ông Mai Xuân Thành khi chia sẻ với báo chí về các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong thời gian tới ngay sau khi ông được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 188/QĐ-BTC về việc luân chuyển, bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

PV. Xin chúc mừng ông được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Xin ông cho biết cảm nghĩ của mình khi nhận nhiệm vụ mới?

Ông Mai Xuân Thành: Tôi nhận thức đây là niềm vinh dự đối với cá nhân mình. Tuy nhiên, cương vị Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế là nhiệm vụ và trách nhiệm to lớn, nặng nề, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin cậy của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn ngành Thuế.

Như các bạn đã biết, ngành Thuế là một ngành lớn, với cơ cấu bộ máy được tổ chức theo hệ thống dọc từ trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện, với 63 cục thuế cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện là 413 chi cục thuế, chi cục thuế khu vực, gần 40.000 cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đối tượng quản lý lớn, đa dạng với trên 850.000 người nộp thuế là DN, gần 2 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, trên 18 triệu người nộp thuế phi nông nghiệp và trên 20 triệu người nộp thuế TNCN; quản lý số thu ngân sách chiếm trên 80% tổng số thu NSNN.

Điều này cho thấy vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của ngành Thuế, vì vậy, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải rất tập trung, trong đó phải phát huy cao độ sự phối hợp chỉ đạo của tập thể Ban lãnh đạo Tổng cục Thuế; các cục, vụ, đơn vị của Tổng cục Thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo, phối kết hợp của các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý thu NSNN.

Với nhiệm vụ, trọng trách mới được Lãnh đạo Bộ Tài chính giao phó, bản thân tôi cần nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao