Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh trò chơi golf 3D

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh trò chơi golf 3D

Trả lời công văn số 947/CT-TTHT ngày 09/01/2017 của Cục Thuế Tp Hà Nội về chính sách thuế TTĐB đối với Công ty TNHH Dịch vụ Nam Sao Vina, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm đ Khoản 2 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định đối tượng chịu thuế TTĐB:
“đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn”;
Căn cứ quy định trên thì Luật thuế TTĐB không quy định hoạt động kinh doanh trò chơi golf 3D trong nhà mô phỏng môn thể thao golf ngoài thực tế thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

TCT