Tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt sứ mệnh đồng hành cùng đất nước phát triển, hội nhập

Tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt sứ mệnh đồng hành cùng đất nước phát triển, hội nhập

Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tham gia tích cực vào việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân hội viên, góp phần xây dựng ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam ngày càng phát triển và minh bạch. Bên cạnh đó, VAA cũng hỗ trợ, nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản trị, điều hành và kiểm soát cho các tập đoàn và các doanh nghiệp, nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh tế.

VAA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, cùng các lĩnh vực có liên quan đến kế toán – kiểm toán ở Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA).

VAA và các hội viên, hội thành viên, đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế – tài chính và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Theo đó, VAA có sứ mệnh và nhiệm vụ là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hội viên nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng ngành tài chính, kế toán –  kiểm toán Việt Nam ngày càng phát triển và minh bạch.

Đồng thời, VAA cũng tích cực tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực, cải tiến công tác quản lý và quản trị, điều hành và kiểm soát cho các tập đoàn, các doanh nghiệp, nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán – kiểm toán không còn thuần túy là công cụ quản lý kinh tế, mà đã trở thành một hoạt động dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều hội viên của Hiệp hội đã tham gia thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán và không chỉ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trong việc tổ chức hệ thống thông tin và tuân thủ luật pháp, mà đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP.

Thông qua nghiệp vụ, VAA đã tích cực tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, phát triển năng lực và kỹ năng nghề nghiệp; phổ biến và hướng dẫn; cập nhật các quy định luật pháp, các chính sách, chế độ kinh tế, tài chính, kế toán – kiểm toán, các thành tựu khoa học kỹ thuật về tài chính, kế toán, kiểm toán trong nước và ngoài nước cho hội viên.

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng của tổ chức được pháp luật quy định, VAA cũng tích cực tham gia nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán. Tham gia tổ chức thi Chứng chỉ Kế toán viên, theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật có liên quan. Tổ chức nghiên cứu khoa học về kế toán – kiểm toán, thực hiện hoạt động tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án Luật, dự án phát triển kinh tế – xã hội, các chính sách kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, góp phần giải quyết các vấn đề kế toán – kiểm toán có tính chiến lược và lâu dài.

Đến nay, VAA có hơn 10.000 hội viên trong cả nước, sinh hoạt trong 27 tổ chức hội thành viên. Nhiều hội kế toán tỉnh, thành phố và các bộ ngành được thành lập, hoạt động tích cực, tập hợp đông đảo những người làm nghề kế toán – kiểm toán. Văn phòng Trung ương Hiệp hội được kiện toàn, tổ chức lại và nâng cao chất lượng hoạt động. Các ban chuyên môn của Hiệp hội đều có chương trình hoạt động và triển khai các hoạt động.

Nhờ những kết quả đạt được, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã nhiều lần được tặng Cờ Thi đua, Huân chương lao động; nhiều cán bộ của Hiệp hội đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh là trí thức tiêu biểu của cả nước.

Để có cơ sở cho thực hiện các hoạt động hợp tác lâu dài trong tương lai, VAA xin gửi tới quý vị một số thông tin về hoạt động gần đây của VAA, với các đơn vị trên toàn quốc, năm 2023:

I. Một số hình ảnh hoạt động nổi bật trong năm 2023

1.Tổ chức thành công Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc” tại thành phố Hạ Long,  với hơn 500 hội viên tham dự, thời gian tổ chức 02 ngày. Đến dự Hội nghị có PGS.TS.  Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Phó Trưởng Ban Ngân sách tài chính Quốc hội, GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà Nước. Cùng dự có các lãnh đạo, cán bộ trong Hiệp hội và các thanh viên từ các tập đoàn, tổng công ty và các tỉnh trên cả nước.

PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Phó Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội Khóa XI phát biểu Khai mạc Hội nghị CLBKTT

 GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước dự và trao Bằng “Vinh danh Hội viên Kim cương” cho các thành viên trong Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc

 2. Lãnh đạo Hiệp hội đã thăm và làm việc với một số các đơn vị: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Việt Nam; Tổng cục Thuế và trao đổi với một số các đơn vị. Việc gặp mặt và trao đổi với các đơn vị, nhằm hợp tác và gắn kết lâu dài giữa VAA và các đơn vị, hai bên cùng hợp tác và ghi nhớ đưa vào kế hoạch thường niên.

GS.TS Đoàn Xuân Tiên tới thăm và làm việc với Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

II. Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nổi bật

  1. Các lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp (theo Bộ Tài chính)

– Lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng – tỉnh Nam Định.

– Lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng – Thành phố Hồ Chí Minh.

– Lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng – Hội Kế toán Hà Nội.

  1. Các lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng Đơn vị hành chính sự nghiệp (theo chương trình của Bộ Tài chính)

– Hệ thống Kho bạc Nhà Nước Việt Nam.

– Các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Các lớp bồi dưỡng về Thuế

– Chống rủi ro về kê khai Thuế.

– Hướng dẫn quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thuế Thu nhập cá nhân năm 2022; các sai sót thường xảy ra khi quyết toán thuế – toàn quốc: 312 học viên.

– Tổng hợp các quy định của chính sách thuế giao dịch liên kết và giải đáp các vướng mắc về thực hiện chính sách thuế giao dịch liên kết – toàn quốc: 162 học viên.

– Trao đổi chính sách thuế áp dụng năm 2023; các sai phạm về hóa đơn điện tử và xử phạt vi phạm hành chính toàn quốc: 210 học viên.

– Những vấn đề pháp lý về hợp đồng và giải pháp hạn chế rủi ro cho tổ chức, cá nhân hành nghề kế toán và thuế toàn quốc: 200 học viên.

  1. Phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính doanh nghiệp toàn quốc

Gồm 273 học viên.

  1. Đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ

– Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (3 lớp): 193 học viên.

– Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tại Hà Nội (2 lớp): 79 học viên.

  1. Bồi dưỡng kỹ năng tài chính

Sở Tài chính Hà Nội.

  1. Lớp Kế toán viên, Kiểm toán viên hành nghề

Toàn quốc.

  1. Lớp Quản lý và thanh quyết toán dự án và đầu tư XDCB

– Sở Tài chính các địa phương.

  1. Các kỳ sinh hoạt chuyên môn

Hội thảo và Hội nghị Kế toán trưởng toàn quốc.

  1. Đào tạo bồi dưỡng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS)

Lớp Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS): Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

Lớp Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS): toàn quốc (Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam).