Tổng cục Thuế tổ chức đào tạo phát triển quốc tế về xác định giá chuyển nhượng áp dụng vào thực tiễn thanh tra

Tổng cục Thuế tổ chức đào tạo phát triển quốc tế về xác định giá chuyển nhượng áp dụng vào thực tiễn thanh tra

Trong 4 ngày từ 26 đến 29 tháng 3 năm 2018, tại TP Nha Trang, Tổng cục Thuế đã tổ chức khóa đào tạo với chủ đề “Các phát triển quốc tế về Xác định giá chuyển nhượng, áp dụng vào thực tiễn thanh tra – International development on Transfer Pricing principles, application and audit practice ”, gồm 17 thành viên (Úc, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Macao, Ma-lai-xi-a, Mông Cổ, Niu Dilân, Paupua Niu Ghi-nê, Phi-lip-pin, Hàn Quốc, Xing-ga-po, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam) thuộc Hiệp hội quản lý thuế các nước khu vực Châu Á (SGATAR).

SGATAR được thành lập vào năm 1970 nhằm xây dựng một diễn đàn để các cơ quan quản lý thuế tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực quản lý và trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác quản lý thuế.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đại điện cho các thành viên SGATAR và các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự khóa đào tạo.

Chương trình đào tạo lần này được xây dựng phù hợp với Giáo trình đào tạo về xác định giá chuyển nhượng và Lộ trình nâng cao năng lực xác định giá chuyển nhượng của SGATAR. Khóa đào tạo sẽ tập trung thảo luận về các nhu cầu hiện tại của các thành viên SGATAR, trên cơ sở phương pháp tiếp cận toàn cầu về áp dụng các phát triển quốc tế gần đây để xác định giá chuyển nhượng trong bối cảnh triển khai các hành động chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Cụ thể, chương trình sẽ bao gồm phần chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên SGATAR và các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do các chuyên gia/giảng viên đến từ các Tổ chức quốc tế và thành viên SGATAR: OECD, NHTG, ADB, Úc, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore; các cán bộ thanh tra thuế của các thành viên SGATAR, đại điện của Tổng cục Thuế và một số Cục Thuế có số lượng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động và có số thu lớn về thuế thu nhập doanh nghiệp từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Căn cứ chương trình đào tạo về giá chuyển nhượng và định hướng nâng cao năng lực xử lý các vấn đề liên quan tới giá chuyển nhượng dành cho các thành viên SGATAR, Việt Nam đã chọn chủ đề cho khóa đào tạo cấp trung về giá chuyển nhượng năm nay là “Các phát triển quốc tế về xác định giá chuyển nhượng, áp dụng vào thực tiễn thanh tra”. Trong bối cảnh các hành động chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) đã trở thành chủ đề trọng tâm của hợp tác hành chính và chính sách thuế quốc tế trong các diễn đàn toàn cầu và khu vực, mục tiêu của khóa đào tạo này nhằm đem đến một diễn đàn cho các thành viên SGATAR thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn triển khai và áp dụng các nguyên tắc giá chuyển nhượng theo khuyến nghị của các Hành động số 8-10 và 13 của BEPS cũng như các vấn đề thuế quốc tế khác.

Đặc biệt, dưới sự điều phối/giảng dạy của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về giá chuyển nhượng đến từ WB/OECD/ADB cùng với các bài tập tình huống điển hình và phức tạp về giá chuyển nhượng liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển nhượng tài sản vô hình do các thành viên SGATAR chuẩn bị (Úc, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore), các đại biểu tham dự hội thảo sẽ có cơ hội cùng nhau thảo luận để hướng đến cách tiếp cận chung về thực tiễn áp dụng các biện pháp liên quan đến giá chuyển nhượng dựa trên hướng dẫn về giá chuyển nhượng mới được cập nhật của OECD; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng sổ tay thanh tra giá chuyển nhượng.

Với mục tiêu đó, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ có các phiên thảo luận cởi mở và hữu ích, góp phần nâng cao kỹ năng xác định rủi ro và thanh tra giá chuyển nhượng của các thành viên SGATAR, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả cho phát triển năng lực quản lý giá chuyển nhượng nói riêng, thuế quốc tế nói chung trong bối cảnh hậu BEPS và sự tham gia ngày càng sâu rộng vào Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS của các thành viên SGATAR.

Trần Công Mậu
Cục Thuế Khánh Hòa