Tổng cục Thuế phối hợp với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử ôtô, xe máy

Tổng cục Thuế phối hợp với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử ôtô, xe máy

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ban ngành để triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy, ngày 22/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy có hiệu lực từ ngày 16/3/2018.

Ảnh: Nguồn internet

Trong thời gian thí điểm, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện nộp lệ phí trước bạ điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử như: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas). Với việc triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử thì cá nhân khi nộp lệ phí trước bạ chỉ cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã có phối hợp với cơ quan Thuế trong việc triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ là có thể nộp được thuế.

Ngày 16/3/2018 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 860/TCT-TNCN yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan Thuế để mở rộng dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy để phục vụ cá nhân nộp thuế ngày một tốt hơn, trong đó nhấn mạnh một số yêu cầu sau:

Một là, đối với 04 đơn vị ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã phối hợp và đáp ứng trao đổi kỹ thuật với Tổng cục Thuế thực hiện hướng dẫn người nộp lệ phí trước bạ ghi chép trên các bảng kê, chứng từ theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2018/TT-BTC; tra cứu, xử lý sai sót, điều chỉnh thông tin thu nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 05/2018/TT-BTC. Trường hợp hệ thống chưa hỗ trợ truy vấn thông tin đặc điểm xe thì đề nghị ngân hàng hướng dẫn người nộp lệ phí trước bạ, cán bộ ngân hàng ghi chép bảng kê, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC; đồng thời phải ghi chép mã hồ sơ tại cột “Số tờ khai/Số thông báo/Số quyết định” trên bảng kê, chứng từ.

Hai là, đối với ngân hàng thương mại chưa đáp ứng trao đổi kỹ thuật với Tổng cục Thuế thì hướng dẫn người nộp lệ phí trước bạ, cán bộ ngân hàng thực hiện ghi chép bảng kê, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC; đồng thời phải ghi chép mã hồ sơ tại cột “Số tờ khai/Số thông báo/Số quyết định” trên bảng kê, chứng từ.

TCT