Tổng cục Thuế “thúc” tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế “thúc” tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo thông tin mới cập nhật từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 16/6/2023, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 7.893 quyết định hoàn thuế với số thuế GTGT đã hoàn đạt 30% so với dự toán năm 2023, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tiến độ giải quyết hoàn thuế vẫn còn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Để đảm bảo công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp có nguồn lực tài chính phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời phấn đấu đến ngày 30/6/2023, số tiền hoàn thuế GTGT đảm bảo tối thiểu bằng với cùng kỳ năm 2022, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng của Cục Thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế.

Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức giám sát việc xử lý hồ sơ phải thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành Quyết định hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế thì Cục Thuế ban hành văn bản thông báo trả lời cho doanh nghiệp biết không được hoàn thuế theo Mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính