Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp phần mềm hỗ trợ khai thuế

Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp phần mềm hỗ trợ khai thuế

Tổng cục Thuế vừa thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK), ứng dụng thuế điện tử (eTax).

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.1; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.1; ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.1; hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.3.

Tổng cục Thuế cũng đang nâng cấp phần mềm hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) lên phiên bản 1.4.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo: Thông tư 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 (đối với bộ báo cáo tài chính dành cho các tổ chức tín dụng); Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (đối với bộ báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và dạng tóm lược dành cho doanh nghiệp) và một số yêu cầu của người sử dụng.

Đức Minh
TBTC