Tổng cục Thuế triển khai đồng bộ công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Thuế triển khai đồng bộ công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng ngày 24/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Tổng cục Thuế và trực tuyến tại 477 điểm cầu gồm 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố và 415 Chi cục Thuế trực thuộc.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thuế. Trực tiếp tham gia phổ biến về các quy định và công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) có Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Phát biểu hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhấn mạnh, công tác bảo vệ BMNN và công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay.

Theo Phó Tổng cục trưởng, công tác này càng trở nên quan trọng đối với ngành Thuế trong bối cảnh ngành Thuế đang trong quá trình điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế mạnh mẽ trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

“Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng, được xây dựng dựa trên nền tảng cuộc cách mạng số. Sự phổ biến của các công nghệ như: vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… đang xóa nhòa mọi ranh giới và giúp con người, sản phẩm và máy móc tự kết nối – giao tiếp với nhau. Chính vì vậy, công tác bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước càng trở nên cấp thiết” – Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nêu vấn đề.

Trên cơ sở đó, hội nghị được tổ chức với mục đích tăng cường nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất trong toàn ngành Thuế các quy định của Nhà nước về công tác BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai công tác báo vệ bí mật Nhà nước cho các cấp lãnh đạo và công chức, viên chức của các đơn vị ngành Thuế.

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn yêu cầu ngay sau hội nghị, Tổng cục Thuế các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần tổ chức quán triệt sâu sắc, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN, từ đó thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong quá trình thực hiện công tác quản lý thuế.

“Các Cục Thuế chủ động phòng ngừa, đấu tranh và chấn chỉnh sai sót nếu có, từ đó triển khai hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh, an toàn thông tin ngành Thuế, ngành Tài chính và của Nhà nước. Nội dung bảo vệ BMNN sẽ được Tổng cục Thuế đưa vào công tác kiểm tra nội bộ nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai phạm nếu có” – Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn đặc biệt nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN và các bản hướng dẫn thi hành; tình hình, thực trạng công tác bảo vệ BMNN và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung mong muốn, sau hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế sẽ có thêm nhận thức đúng và đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, an toàn an ninh thông tin để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN, tài liệu thông tin của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm; không để xảy ra các trường hợp lộ, mất BMNN, mất an toàn thông tin nhất là trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị của Ngành