Tổng cục Thuế triển khai xây dựng Quy trình phân tích đánh giá dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT

Tổng cục Thuế triển khai xây dựng Quy trình phân tích đánh giá dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT

Sáng ngày 03/3, Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp triển khai các yêu cầu nghiệp vụ nhằm phát hiện sớm các trường hợp gian lận về hóa đơn điện tử (HĐĐT). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Thuế, các Cục Thuế: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa và Bình Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, đến hết ngày 28/2/2023, trên hệ thống HĐĐT, đã có 3,1 tỷ hóa đơn. Đối với ngành Thuế, đây là thành tích đáng ghi nhận của ngành Thuế nhưng cũng tạo sức ép rất lớn về mặt quản lý đối với cơ quan thuế, đặc biệt là công tác quản lý rủi ro về HĐĐT.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng HĐĐT đối với cơ quan thuế là giúp cơ quan thuế xây dựng được cơ sở dữ liệu về hóa đơn. Do vậy, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý rủi ro, đồng thời triển khai Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Trước tình hình đó, ngày 02/2/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-TCT về việc ban hành bộ chỉ số tiêu chí đánh giá xác định người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Theo đó, việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là xu thế tất yếu khách quan phù hợp với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế. Với việc áp dụng bộ chỉ số tiêu chí thống nhất để đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn chính là căn cứ để cơ quan thuế rà soát, kiểm tra thực tế tình hình tuân thủ quy định pháp luật thuế và pháp luật liên quan trong quản lý hoạt động của NNT và là căn cứ để cơ quan thuế lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra thực tế từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tại cuộc họp, đại diện các Cục Thuế bày tỏ sự thống nhất cao về việc triển khai Quyết định số 78/QĐ-TCT, qua đó thống nhất phương pháp quản lý phân tích đánh giá NNT có rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn. Theo đó, đại diện các Cục Thuế kiến nghị Tổng cục Thuế sớm ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn để các Cục Thuế triển khai thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng cục Trưởng Đặng Ngọc Minh khẳng định, Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn sẽ được áp dụng thống nhất trong quản lý HĐĐT, vì vậy Phó Tổng cục trưởng đề nghị đơn vị được giao chủ trì tiếp tục tiếp thu và tổng hợp ý kiến của các đơn vị về dự thảo nội dung Quy trình, hoàn thiện ứng dụng phân tích rủi ro phục vụ công tác quản lý thuế để sớm báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, phê duyệt và triển khai