TP. Hồ Chí Minh: 3 tháng hoàn 2.866 tỷ đồng thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh: 3 tháng hoàn 2.866 tỷ đồng thuế GTGT

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/3, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, xem xét giải quyết 553 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền hoàn cho người nộp 2.866 tỷ đồng; trong đó hoàn theo phương thức điện tử là 1.966,6 tỷ đồng.

Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện kê khai nộp thuế. Ảnh ĐD

Cụ thể, theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) 3 tháng đầu năm 2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng số hồ sơ xét hoàn tăng 15,69%, với tổng số tiền đã được cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn cho người nộp thuế là 2.866 tỷ đồng, giảm 6,24% (so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong đó, số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 87,35% trên tổng số thuế đã hoàn. Số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm 11,96% so với tổng số thuế hoàn. Số thuế hoàn trong lĩnh vực dầu khí chiếm 0,09% tổng số thuế hoàn và các trường hợp khác chiếm 0,6% so với tổng số thuế hoàn.

Cũng theo báo cáo, cơ quan thuế thành phố đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử 427 hồ sơ với số tiền hoàn 1.966,6 tỷ đồng.

Theo ông Lê Duy Minh – Phó Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, trong quý II/2018, cơ quan thuế sẽ tăng cường công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhằm duy trì chất lượng kê khai và đảm bảo tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đồng thời, Cục Thuế thành phố tiếp tục mở rộng nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp; phấn đấu thực hiện hoàn điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế và số tiền hoàn thuế; đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%. Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đạt ít nhất 20%.

Được biết, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 3/2018 có 219.604 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng trong quý I/2018, số lượng doanh nghiệp tăng thêm là 11.395 doanh nghiệp trong khi số lượng doanh nghiệp giải thể chỉ 5.185 doanh nghiệp./.

Đỗ Doãn
TBTC