Trên 392 nghìn tỷ đồng nộp thuế bằng phương thức điện tử

Trên 392 nghìn tỷ đồng nộp thuế bằng phương thức điện tử

Thông tin mới nhất về tình hình nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế cho thấy, 10 tháng của năm 2017, số doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt gần 98%, số tiền đã nộp vào NSNN bằng phương thức điện tử là trên 392.160 tỷ đồng và trên 2,4 triệu giao dịch điện tử.

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp các bước nộp thuế điện tử tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: NM.

Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ cho thấy, trong tháng 10/2017, Tổng cục Thuế đã tiếp tục triển khai các nhóm công việc theo tiến độ tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP với 8 nhiệm vụ và 27 nhóm giải pháp và 72 sản phẩm đầu ra.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các công việc mà Chương trình hành động Nghị quyết 19 năm 2017 đề ra. Cụ thể, về khai thuế điện tử, đến ngày 31/10, tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,64%.

Riêng về nộp thuế điện tử, số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử tính đến 31/10/2017 đạt 97,90%. Số tiền đã nộp vào NSNN năm 2017 đến hết tháng 10 là trên 392.160 tỷ đồng và trên 2,4 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử.

Về hoàn thuế điện tử, tính đến ngày 29/10/2017 đã có 2.155 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử, đạt 31,94% trên tổng số 6.747 doanh nghiệp đăng ký với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 5.295 hồ sơ, tổng số tiền đề nghị hoàn thuế là 30.451 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.629 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 10.369 tỷ đồng.

Công tác thí điểm hóa đơn điện tử vẫn đang được thực hiện tại 200 doanh nghiệp. Hiện Tổng cục Thuế đang tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang thực hiện thí điểm tại 2 cục thuế lớn là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh trong việc đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực. Tính đến hết tháng 10/2017 đã xác thực được 5,2 triệu hóa đơn với số tiền thuế đã được xác thực 3.042 tỷ đồng.

Việc khai nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản cũng đang được triển khai bình thường. Đến ngày 29/10/2017, đã tiếp nhận khai thuế điện tử 28.265 tờ khai. Dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 sẽ thực hiện nộp điện tử./.

Nhật Minh
TBTC