Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngành Thuế đạt trên 99%

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngành Thuế đạt trên 99%

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ngành Thuế đã giảm từ 304 TTHC xuống còn 235 TTHC, mọi TTHC khi thực hiện người nộp thuế đều không phải chi trả bất cứ chi phí nào. Trong 235 TTHC hiện hành, ngành Thuế đã thực hiện tích hợp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 101 TTHC.

Đẩy mạnh điện tử hóa và tích hợp TTHC tiến tới thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho NNT và giảm tối đa về thời gian đi lại của NNT

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hiện nay là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong những năm qua ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực cải cách về mọi mặt, từ thể chế, bộ máy… đến cải cách TTHC.

Nhằm cải cách toàn diện gắn với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách TTHC luôn được ngành Thuế đặt lên hàng đầu và đang tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa và tích hợp TTHC tiến tới thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho NNT và giảm tối đa về thời gian đi lại của NNT.

Với lợi ích về mặt kinh tế (tiết kiệm thời gian, chi phí), số lượng hồ sơ tiếp nhận tăng theo các năm (nếu năm 2020 là 16.430.986 thì đến năm 2022 là 22.897.476 hồ sơ). Kết quả giải quyết TTHC toàn ngành Thuế trong 3 năm (2020-2022) đều đạt và vượt 99%. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, số lượng hồ sơ tiếp nhận TTHC là 12.844.262 hồ sơ, tăng 104,2% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 99,63%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tính theo kỳ tháng 6 hàng năm đều đạt và vượt 99,4%.

Mặc dù, số lượng hồ sơ thực hiện TTHC tăng nhiều theo từng năm, một số hồ sơ lại nộp theo kỳ báo cáo và chỉ tập trung cao độ vào một thời điểm nhưng với nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế, việc giải quyết hồ sơ đúng hạn vẫn đạt ở mức rất cao… đã khẳng định sự nỗ lực quyết tâm của ngành Thuế trong triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trong đó có hồ sơ hoàn thuế