VAA gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VAA gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tham dự buổi gặp mặt có: Nhà báo, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch VAA;Nhà báo, PGS, TS. Đặng Văn Thanh, nguyên Chủ tịch VAA, chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí;Nhà báo, GS,TS Chúc Anh Tú, Tổng biên tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Minh, Tổng biên tập Báo Kiểm toán và toàn thể các cơ quan thông tấn báo chí.

Bắt đầu, buổi gặp mặt, Nhà báo, GS, TS. Chúc Anh Tú, Tổng biên Tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán đã điểm qua quá trình hình thành và phát triển của ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và những mục tiêu hướng tới của Tạp chí.
Tiếp đến, Nhà báo, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch VAA thay mặt Ban Lãnh đạo VAA gửi lời chúc mừng tới các cơ quan Báo chí, Truyền thông, các phóng viên, biên tập viên nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đối với Hiệp hội Kế toán và kiếm toán Việt Nam, báo chí đã đóng một vai trò khá quan trọng đối với hoạt động của Hiệp hội trong việc tăng cường thông tin, truyền thông về hoạt động của Hiệp hội, phổ biến, tuyên truyền về các hoạt động, chương trình, sự kiện của Hiệp hội đến với cộng đồng xã hội, công chúng và doanh nghiệp, giúp hiểu biết thêm về Hiệp hội.

Thông qua báo chí, Hiệp hội cũng như cộng đồng những người làm công tác kế toán, kiểm toán, tài chính có thể phản ánh những khó khăn, vướng mắc mà ngành kế toán, kiểm toán, tài chính đang phải đối mặt, từ đó tạo được sự quan tâm, ủng hộ của cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó báo chí còn là kênh để Hiệp hội và các bên liên quan trao đổi, thảo luận về những vấn đề, định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy sự hợp tác, hiệp thương trong quá trình hoạch định chính sách. Đồng thời quảng bá, nâng cao hình ảnh của Hiệp hội; các hoạt động của Hiệp hội được phản ánh trên báo chí sẽ giúp nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức trong mắt công chúng, có tác dụng thu hút sự tham gia của các thành viên, đối tác mới.

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch VAA một lần nữa khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí là một phần công việc có tính kết nối hết sức quan trọng đối với VAA.

Ngoài ra, phần trao đổi thảo luận về lĩnh vực báo chí diễn ra sôi nổi, gồm PGS,TS.Đặng Văn Thanh, Bà Đinh Thị Thúy – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Misa, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Minh, Tổng biên tập Báo Kiểm toán…

“Hôm nay tôi cũng tham dự với vai trò là Ủy viên ban thường vụ của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Trước tiên tôi cũng xin thay mặt cho CTCP Misa, một trong những đơn vị song hành cùng Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong suốt thời gian qua được gửi lời chúc mừng tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cũng như Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nói riêng. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của cơ quan báo chí nhưng đặc biệt đối với ngành nghề, lĩnh vực kế toán – kiểm toán thì rõ ràng các anh chị công tác trong tạp chí không chỉ giỏi về mặt chuyên môn báo chí mà còn phải giỏi chuyên môn về lĩnh vực kế toán – kiểm toán mới hiểu để tuyên truyền cũng như kiểm duyệt các bài viết. Đồng thời, thông qua đó cũng nâng cao được vai trò của ngành nghề kế toán – kiểm toán Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng thông qua Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thì các hội viên của Hiệp hội sẽ được thừa hưởng những quyền lợi để được tuyên truyền, những vai trò đóng góp của các hội viên trong việc phát triển ngành nghề. Chúng tôi cam kết sẽ song hành cùng Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong thời gian tới để nâng cao vai trò cũng như vị thế của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các phóng viên báo chí, các cán bộ của cơ quan Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhân ngày Cách mạng Báo chí Việt Nam. Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, sắc bút long trong, luôn luôn vững vàng ý chí và có nhiều sản phẩm, bài viết có giá trị cho ngành kế toán và kiểm toán Việt Nam”, bà Đinh Thị Thúy – TGĐ CTCP Misa cho hay.

Trước đó, vào ngày 24/5/2024, VAA đã tổ chức thành công Đại hội Khoá VII và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.Chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của VAA đã đánh dấu sự hình thành và phát triển của một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của đội ngũ kế toán, kiểm toán. Hiệp hội đã tạo lập, công hiến, có những đóng góp to lớn cho nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam, góp phần hiệu quả vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng Luật pháp, chính sách kinh tế – tài chính, tư vấn khoa học và phản biện xã hội các dự án Luật, các văn bản pháp quy, các chính sách tài chính, kế toán và kiểm toán, chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Hiệp hội liên tục phát triển về tổ chức, phát triển và nâng cao năng lực hội viên. Đến nay có gần 10.000 hội viên trong cả nước, sinh hoạt trong 27 tổ chức thành viên và có trên 30 đối tác chiến lược. Hiệp hội đạt nhiều kết quả trong thông tin, quảng bá nghề nghiệp, phối hợp hoạt động và hợp tác nghề nghiệp trong nước và quốc tế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên và tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Liên đoàn kể toán quốc tế (IFAC), hiện là Chủ tịch Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam châu Á (AFA), tiếng nói và vị thế của VAA tại diễn đàn kế toán thế giới đã được đề cao, góp phần nâng cao vị thế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam không chỉ trong nước và cả quốc tế, đã khắng định vai trò của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập của Việt Nam.

Trong thời gian tới hoạt động của Hiệp hội sẽ bám sát mục tiêu: Đối mới và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả tổ chức và hoạt động của Hiệp hội; nâng cao chất lượng và giá trị nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, phát triển năng lực hội viên, kiện toàn và phát triển.

Hiệp hội mang tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế mở cửa và hội nhập, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán Việt Nam đến năm 2030. Tập trung vào việc tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình và hoạt động có tầm ảnh hưởng; thúc đây đạo đức và chuyên nghiệp trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; tạo ra môi trường và cơ hội để phát triển năng lực của các hội viên; thúc đẩy các hoạt động và chính sách hỗ trợ phát triển kế toán và kiểm toán theo hướng bền vững và đáp ứng yêu cầu của kinh tế và xã hội.

Phương châm hành động: “Tin cậy – Chuyên nghiệp – Phát triển” là định hướng Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong việc xây dựng và duy trì uy tín, vị thế và sự ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.