VACPA CHÚC MỪNG 74 HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

VACPA CHÚC MỪNG 74 HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

Ngày 06/10/2016, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 277-2016/QĐ-VACPA về việc công nhận danh hiệu“Hội viên cao cấp VACPA năm 2016” cho 74 Hội viên VACPA đã có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại nêu tại Nghị quyết Ban Chấp hành VACPA số 217-2016 ngày 08/8/2016 và công văn số 225-2016/VACPA ngày 16/8/2016 về việc tiêu chuẩn Hội viên cao cấp.

VACPA xin nhiệt liệt chúc mừng các Ông/Bà Hội viên cao cấp và rất mong nhận được sự đóng góp và hợp tác nhiều hơn nữa của các Hội viên cao cấp cho sự phát triển của của VACPA nói riêng và ngành Kiểm toán độc lập nói chung trong thời gian tới.

Danh sách các Ông/Bà Hội viên cao cấp vui lòng xem file đính kèm hoặc tại đây!

File đính kèm: QD 227-2016-VACPA Cong nhan danh hieu Hoi vien cao cap VACPA nam 2016.pdf