1.344 doanh nghiệp đã thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử

1.344 doanh nghiệp đã thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử

Cùng với việc đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN thì nỗ lực hiện đại hóa công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho DN là kết quả nổi trội mà Tổng cục Thuế đã duy trì ổn định từ đầu năm đến nay.

Thông tin từ cuộc họp giao ban tại Văn phòng Tổng cục Thuế ngày 6/9 cho biết, trong tháng 8, tổng số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước đạt 63.100 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán và bằng 99,4% so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm, tổng thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt 623.294 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các DN). Trong đó: thu từ dầu thô ước đạt 29.970 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán, tăng 11,3%; thu nội địa ước đạt 593.324 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 525.475 tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Theo phân tích của Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán có 9/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt khá (trên 67%), cao nhất là các khoản: thu tiền sử dụng đất ước đạt 106,5%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 121,3%; tiền bán nhà gấp 2,45 lần; thuế SD đất nông nghiệp ước đạt 99,5%… Nếu so với cùng kỳ, có 10/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu, tiêu biểu là: thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 13,5%; thuế TNCN tăng 20,9%; thu tiền sử dụng đất tăng 30,2%; thu phí, lệ phí gấp 2,65 lần…

Tổng cục Thuế nhận định, trong kết quả chung về thu NSNN, công tác quản lý kê khai; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra; quản lý nợ thuế đã có những đóng góp tích cực. Cụ thể là, bằng các biện pháp nghiệp vụ như đôn đốc tờ khai, rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, cơ quan thuế các cấp đã đảm bảo quản lý sát đúng mọi hoạt động SXKD có phát sinh thuế để động viên vào NSNN, cũng như đảm bảo hoàn thuế kịp thời cho DN. Công tác tuyên truyền hỗ trợ tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo phương thức hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện thông suốt các cơ chế, chính sách thuế mới. Cùng với nỗ lực để đưa kết quả thu nợ đạt được con số 29.771 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ, trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 54.164 cuộc thanh tra, kiểm tra, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.197,46 tỷ đồng, bằng 138,84% so với cùng kỳ; trong đó số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 6.690,08 tỷ đồng, đạt 59,75% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 175,39% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh các giải pháp đảm bảo tiến độ huy động nguồn lực cho ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục cho thấy những động thái quyết liệt trong cải cách TTHC thuế, ứng dụng CNTT hiện đại hóa công tác quản lý để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, tính đến ngày 31/8/2017, với trên 1,94 lượt giao dịch nộp thuế điện tử, số tiền thuế đã nộp vào NSNN là trên 337.533 tỷ đồng. Cũng tính đến ngày 29/8/2017, đã có 1.344 DN thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử, đạt 33,51% trên tổng số 4.011 DN tham gia thí điểm. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 893 với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 5.857 tỷ đồng. Về triển khai hóa đơn điện tử, trên cơ sở hỗ trợ cho hơn 200 DN tại 2 Cục Thuế Hà Nội và TP HCM thực hiện đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, tính đến ngày 20/8/2017 hệ thống đã xác thực được trên 4,95 triệu hóa đơn với tổng tiền doanh thu đã xác thực là 41.313 tỷ, tổng thuế đã xác thực là 2.690 tỷ đồng. Đề án khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà và nộp thuế chuyển nhượng nhà đất (thuế TNCN và lệ phí trước bạ) tiếp tục được triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, TP HCM và các chi cục thuế trực thuộc với tổng số 21.276 tờ khai đã tiếp nhận để chuẩn bị thực hiện nộp thuế điện tử từ tháng 9. Việc triển khai thí điểm khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy cũng đã sẵn sàng trên cơ sở hoàn thành việc thử nghiệm kết nối với Cục Đăng kiểm, Cục CSGT, các ngân hàng thương mại. Đề án thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh đang trong quá trình tổng kết đánh giá để tiếp tục mở rộng triển khai từ tháng 10/2017. Cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu xây dựng chế độ kế toán cho DN nhỏ, siêu nhỏ; tiếp tục ban hành mới và sửa đổi các đề án, quy trình nghiệp vụ liên quan đến người nộp thuế theo đúng tiến độ đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được và những mặt công tác còn chưa đạt yêu cầu, Tổng cục Thuế nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời
gian tới là, tiếp tục thực hiện dự toán thu NSNN theo đúng các mức phấn đấu đã đề ra, trong đó chú trọng các chỉ tiêu về cân đối ngân sách trung ương; đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế. Bên cạnh việc chỉ đạo toàn ngành tập trung toàn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý, khai thác nguồn thu, tăng cường chống thất thu để đảm bảo động viên kịp thời, sát đúng, đầy đủ các khoản thu phát sinh vào NSNN, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

TM
Tapchithue