100% doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư sẽ đăng ký hoàn thuế điện tử

100% doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư sẽ đăng ký hoàn thuế điện tử

Đến 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử. Đây là mục tiêu đặt ra với ngành Thuế phấn đấu thực hiện.

Thông qua phương thức hoàn thuế điện tử, Công ty TNHH Yen of London (Hải Phòng) đã nhận được tiền hoàn thuế nhanh, đầy đủ. Ảnh: Đức Minh

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các địa phương về việc tiếp tục thực hiện hoàn thuế điện tử (HTĐT) đến cuối năm 2017.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế, toàn ngành Thuế phấn đấu trong tháng 10/2017, tối thiểu 80% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 80% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Đến tháng 11/2017, tối thiểu 85% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 85% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc 2 lĩnh vực này được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Cuối quý 4/2017, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Đối với người nộp thuế (NNT) đã đăng ký HTĐT (trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế) nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử, các cục thuế nắm bắt khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp NNT, đảm bảo các hồ sơ hoàn thuế của NNT thực hiện bằng phướng thức điện tử ngày từ tháng 9/2017.

Các cục thuế rà soát, lập danh sách NNT đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT chưa được tập huấn, chưa đăng ký thực hiện HTĐT, gửi về Tổng cục Thuế để tổ chức tập huấn ngay trong tháng 8.

Bên cạnh đó, hàng tháng, trường hợp có doanh nghiệp phát sinh mới thì các cục thuế tổ chức tập huấn ngay cho doanh nghiệp để được HTĐT ngay từ hồ sơ đầu tiên.

Đức Minh
Thoibaotaichinh