5 tháng cuối năm: Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 119.000 tỷ đồng

5 tháng cuối năm: Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 119.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính, qua 7 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã nỗ lực đạt được kết quả khá toàn diện. Tính đến hết tháng 7, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 165.646 tỷ đồng.

Như vậy, để thu đạt chỉ tiêu phấn đấu 290.000 tỷ đồng được Bộ Tài chính giao, trong 5 tháng cuối năm, toàn Ngành phấn đấu thu 119.000 tỷ đồng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Cụ thể, số tiền thu bình quân mỗi tháng là 23.870 tỷ đồng, cao hơn bình quân 7 tháng 206 tỷ đồng/tháng. Với chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước là 290.000 tỷ đồng, mỗi tháng cần phải đạt số thu trung bình cao hơn bình quân 7 tháng 1.206 tỷ đồng/tháng.

Để đạt được mức thu này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ của một số đề án trọng tâm, tăng cường công tác chống thất thu, triển khai chặt chẽ công tác hoàn thuế.

Các tháng cuối năm 2017, ngành Hải quan sẽ tập trung tăng cường các biện pháp tăng thu qua chống gian lận thuế, qua áp mã giá hàng hóa, chống buôn lậu, trốn thuế; tăng cường công tác chống thất thu từ hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, trong đó xây dựng Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Tapchitaichinh